career logo round

Стаж в държавната администрация
Кампанията „Летни стажове 2024 г.“ е достъпна в Портала за работа в държавната администрация
Кандидатстването на студентите е онлайн, след предварителна регистрация чрез портала. Кандидатите имат право да изберат до 5 позиции, за които да кандидатстват в области от висшето образование, в която се обучава. Периодът за провеждането на стажа може да бъде от 5 до 20 работни дни в рамките на съответната кампания. В рамките на централизираната кампания един студент може да проведе само един стаж за периода юли – септември. След приключване на стажа администраторите трябва да потвърдят в портала дали стажантите са завършили стажа си. Кандидатстването продължава до 9 май 2024 г. Близи 500 са отворените позиции за студентските стажове.
Всички позиции за стаж се публикуват на специализираният модул на Портала за работа в държавната администрация https://jobs.government.bg Обявите са селектирани по област на висшето образование. Подробности за начина на кандидатстване, график и срокове, които трябва да се съблюдават на следния линк
Провеждането на интервютата и на самите стажове може да бъде както присъствено, така и дистанционно. Стажовете са неплатени.