career logo round

Цели:

  • Насърчаване на интелектуална и емоционална връзка между завършилите Югозападния университет и Университетския център за кариерно развитие в отношения на партньорство и координация.
  • Стимулиране на активно взаимодействие между настоящите студенти на Университета и неговите възпитаници.

 

Задачи:

1.      Да се затвърди и укрепи връзката между Югозападния университет, неговите възпитаници, настоящите студенти и работодателите.

2.      Да се разшири информационната база данни за професионалната реализация на завършилите студенти.

3.      Да се насърчи комуникацията между студентите и завършилите, работодателите, преподавателите в посока към подпомагане на бъдещата им професионална ориентация чрез менторски и стажантски програми.

 

Дейности:

1.      По развитие на  клуб Алумни:

  • Привличане на настоящи студенти и възпитаници на ЮЗУ „Неофит Рилски“ за членове на клуба.
  • Поддържане на информация за кариерното развитие на завършилите Югозападния университет по факултети.Ø  Провеждане на ежегодни срещи на възпитаници на ЮЗУ „Неофит Рилски“ във връзка с кандидатстудентските кампании, алумни форуми;
  • Иницииране на публични мероприятия в медиите и социалните мрежи за популяризиране на клуба.
  • Посредничество между Ректора, факултетните ръководства и бизнеса за обогатяване на методите и формите за практическо обучение, стажове и временна трудова заетост на студентите.

2.      Обществено-популяризаторска и рекламна дейност:

  • Представяне в публичното пространство на резултати от общите/съвместните инициативи на Югозападния университет и завършилите Университета.
  • Организиране на форуми и тематични срещи с участието на настоящи студенти, алумни и заинтересовани страни.
  • Поддържане на отношения на сътрудничество с други клубове на алумни и асоциации на български и чуждестранни университети.