career logo round

Югозападният университет „Неофит Рилски“ е горд с възпитаниците си!

Сред тях се нареждат изтъкнати професионалисти, учени, педагози, интелектуалци, актьори, музиканти, спортисти, отговорни граждани, реализирали се страната и чужбина!

Общността на завършилите ЮЗУ „Неофит Рилски“ се представлява от Клуб Алумни и Сдружението на завършилите Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Сдружението е организация с нестопанска цел на студенти, специализанти и докторанти, завършили ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. Учредено е през 1998 г. и функционира на принципа на доброволност и равнопоставеност на своите членове, независима от държавни институции и политически партии. Дейността, която осъществява е в обществена полза, нямаща политически и религиозен характер, подпомагаща цялостната образователна реформа, житейската реализация на младите хора чрез постигане на Европейските норми и стандарти в системата на висшето образование. Ръководи се и се представлява от Управителен съвет, състоящ се от председател, петима членове, технически секретар и упълномощен представител. Върховен орган на сдружението е Общото събрание. Управителен орган е управителният съвет. Осъществяваната от тях дейност се контролира от Контролна комисия.


Право да членуват в Сдружението имат студенти, специализанти и докторанти, завършили университета, както и почетни членове. Членството в Сдружението не изключва правото на неговите членове да участват в други организации и сдружения. Приемането на нови членове става чрез подаване на молба до секретаря на дружеството (електронен формуляр). Всеки член има право да участва в работата на Общото събрание, да бъде избиран в органите за управление, да се ползва от дейността на Сдружението и да търси защита на интересите си в него, да участва във всички прояви, организирани от него в страната и чужбина.

Доверени партньори на Сдружението са ЮЗУ „Неофит Рилски“, Община Благоевград, сдружения с нестопанска цел, сходни организации в чужбина, публични организации и институции.

Сдружението на завършилите Югозападния университет е учредено с идеята за постигането на цели като:

  • да съдейства за провеждане на цялостна реформа, за постигане на европейски норми и стандарти в системата на висшето образование и да работи за утвърждаването на образованието като държавен приоритет;
  • да търси специфични пътища и мерки за подпомагане на житейската ориентация на младите хора, чрез координиране на усилията в тази посока на всички институционални равнища;
  • да осъществява развитие на основата на знанието, на интелектуалните информационни ресурси и технологии, типични за съвременната цивилизация
  • да представлява и защитава правата и интересите на своите членове, с всички законни средства;
  • да осъществява културен, икономически и информационен обмен.

Постоянен адрес на Сдружението
Благоевград 2700
Ул. „Иван Михайлов“ № 66
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.