career logo round

Идеята за електронен бюлетин „Успешни възпитаници“ е провокирана от желанието на екипа към Университетския център за кариерно развитие да бъде събрана и съхранена информация за успешно реализиралите се възпитаници на Югозападния университет „Неофит Рилски“ и да се затвърди взаимовръзката между дипломираните студенти и университета.

Проследяването на кариерното развитие, съхраняването на личната професионална история и популяризирането на добрия пример е ценно както за академичната общност, така и за институцията.

Всеки университет се гордее с възпитаниците си, справили се с предизвикателствата на образованието и професионалната реализация. Всеки, успял да реализира кариерните си планове и да постигне желани резултати, заслужава признание. Всяко признание е и показател за успешност.

Благодарим на успешните възпитаници, пожелали да споделят личните си успехи с нас! Надяваме се споделеното от алумните в бюлетина да е стимулът за настоящите студенти и мостът между поколенията.

В бюлетините са представени примери на реализирали се студенти по различните професионални направления и информация за реализацията на възпитаниците на Югозападния университет, получена като резултат от проведените проучвания.