career logo round

Какво трябва да съдържа успешното CV?

Първото впечатление на потенциалния работодател за Вас се създава от автобиографията Ви. Тя е Вашата визитна картичка, Вашата персонална реклама. Добре оформеното CV може да насърчи бъдещия Ви работодател да отдели няколко минути за разговор с Вас, за да проучи професионалния Ви опит и възможности за развитие.

Успешното CV е филтрирано представяне само на онези компетенции и постижения, които са значими за позицията, за която кандидатствате. Не забравяйте, че основната цел на автобиографията е да Ви спечели покана за интервю. Затова, когато подготвяте CV-то си, трябва да прецените какво е добре да включите в него и какво е по-добре да пропуснете. Ето и няколко насоки, които ще Ви помогнат да направите този избор.

Снимка

Прилагането на снимка към автобиографията не е задължително. Как ще постъпите зависи изцяло от Вас – ако кандидатствате за позиция, при която външният вид е от особено значение, може би няма да навреди, ако прикачите и Ваша снимка. Във всички други случаи обаче това не е необходимо. Ако все пак изберете да изпратите снимка, то нека тя да бъде без плажни и парти кадри, селфита и всякакви други разновидности на смартфон фотографията.

Лични данни

Тази информация е необходима, за да могат експертите по подбора да установят самоличността Ви и да се свържат с Вас, в случай че се интересуват от Вашата кандидатура.

Професионални цели

Когато кандидатствате по конкретна обява е задължително да отбележите референтния номер или наименованието на позицията/отдела, така както са отбелязани в съобщението на компанията. Това помага на работодателите да филтрират постъпилите CV-та, което е важно в случаите, когато правят подбор едновременно за няколко позиции.

Професионален опит

 

Това е най-важната част от Вашето CV и затова трябва да й обърнете специално внимание. Правилото тук е информацията да бъде максимално ясна и конкретна, както и да включва всички позиции, заемани до момента и релевантни на длъжността, за която кандидатствате. Всяка изброена длъжност трябва да съдържа следните елементи:

 • Период;
 • Роля/ позиция;
 • Компания;
 • Основни задължения и отговорности. Акцентът трябва да е върху най-значимите и отговорни дейности, имащи отношение към позицията, за която кандидатствате;
 • Постижения/постигнатите резултати (колкото по-измерими, толкова по-добре);
 • Стажове. Не бива да се пропускат, защото също имат отношение към професионалния опит.

 

Образование

В този раздел трябва да маркирате квалификациите си в обратен хронологичен ред. Първо посочете най-високата завършена образователна степен и след това опишете останалите. Не е нужно да посочвате завършеното средно училище, освен ако нямате висше образование. За всяка отделна образователна степен посочвайте датата на завършване, факултета, името на университета, ключови дисциплини/изучавани области. Ако нямате професионален опит зад гърба си, можете да акцентирате върху тези дисциплини, които имат отношение към позицията. Периодите се пишат задължително в години.

Допълнителни обучения

Ако сте участвали в специализирани курсове или имате допълнителни квалификации, свързани с позицията, за която кандидатствате, задължително ги посочете в CV-то.
Посочете сертификати, ако притежавате такива.

Езикови умения

Езиковите познания отварят много врати, стига да са реалистично описани, а не преувеличени. Английският е задължителен за повечето фирми, но владеенето на втори език се смята за предимство. Ако сте съвсем начинаещ или уменията Ви са на училищно ниво, по-добре е да не ги споменавате. Изключение правят редките езици като китайски, японски, унгарски и т.н. Помнете, че винаги е добре да доказвате езиковите си познания чрез сертификати, курсове в чужбина или опит в международни компании.

Компютърни умения

В днешно време уменията за работа с компютър са задължителни и влизат в длъжностните характеристики на повечето професии. Затова в автобиографията е необходимо да посочите нивото, на което владеете най-разпространените програми като Word, Excel, Power Point и т.н. Важно е и да отбележите дали работите свободно с интернет и електронна поща. Все повече HR експерти провеждат интервютата на чужд език или дават практически тестове на кандидатите, за да се уверят, че написаното отговаря на действителността.

Лични характеристики

Ако решите да го включите, опишете в няколко реда Вашите качества или особености, които смятате, че могат да бъдат полезни за позицията, за която кандидатствате.

Допълнителна информация

Включете информация, която може да Ви е от полза за доброто представяне. Можете да посочите дали притежавате шофьорска книжка, в случай че се изисква от работодателя. Също така тук е мястото да отбележите дали сте склонни да пътувате по работа, да работите на смени, да сменяте често местоработата и пр.

Препоръки

Можете да посочете имената на бивши работодатели, преподаватели, партньори, но преди това се уверете, че ще получите положителни референции от тях.

Дата и подпис

Уверете се, че CV-то, което изпращате, е актуално. Дори и да не сте правили промени по съдържанието, не забравяйте да актуализирате датата, така че да съвпада с деня на изпращане.

 

Често срещани грешки

 • Изпращане на едно и също CV до различни компании, без да вземете предвид особеностите на работодателя и позицията, за която кандидатствате.
 • Използване на плажни и парти кадри, селфита и всякакви други разновидности на смартфон фотографията като снимка към CV-то.
 • Упоменаване на нерелевантен за позицията професионален опит. Например при кандидатстване за счетоводител посочване на опит като детегледач/ка. Такава информация може да включите в отделна секция, като например „Извънпрофесионална дейност“.
 • Преувеличаване на езиковите/компютърните знания, което може да доведе до непредвидена ситуация по време на интервюто.
 • Използване на прякори и акроними в имейла, което не се приема сериозно от експертите по подбор.

 

Полезни съвети

 • Структурирайте автобиографията така, че да Ви спечели покана за интервю.
 • Приемайте CV-то като средство за продажба – значимостта Ви за работодателя.
 • Изберете най-подходящия формат автобиография.
 • При всяко ново кандидатстване съставяйте нова автобиография.
 • Съберете автобиографията на една страница.
 • Използвайте повече глаголи – организирам, разработвам, създавам, контролирам и т.н.
 • Бъдете конкретни – цифри, факти, проценти и др.
 • Придайте първокласен външен вид на автобиографията.
 • Не пишете безполезни неща!

 

Онлайн инструменти за генериране на CV