career logo round

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА КАДРИТЕ КЪМ 2023 Г.

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕ СРЕД РАБОТОДАТЕЛИТЕ КЪМ 2023 Г.

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧАСТИЕТО НА СТУДЕНТИ В ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 2"