career logo round

Най-разпространените и най-често задаваните въпроси по време на интервю са следните.

Въпроси за опознаване личността на кандидата

Разкажете накратко за себе си.

Работодателят е прочел във Вашето CV за Вашия образователен и професионален опит, но тук е моментът, с няколко изречения, отново да покажете, че образованието и опитът Ви правят подходящи за работата, за която кандидатствате като ги обвържете с бъдещите си цели.

Как сте избрали образованието си?

Трябва да бъдете убедителни, когато разказвате, че изборът е личен и не е повлиян от приятели, роднини или наследствена професия (традиция).

Защо се интересувате от позицията?

Трябва мотивирано да заявите желанието си за заемане на дадената позиция. Акцентът тук е демонстрация на ценности, личен опит, готовност и желание за повишаване на квалификацията и самообучение.

Работили ли сте в екип? Разкажете за този свой опит.

Ако имате такъв опит, придобит при друг работодател или участия в проекти или доброволчески организации от Университета, споделете.

Какви са Вашите силни и слаби страни?

Акцентирайте на тези качества, компетенции и умения, които са пряко свързани с длъжността, за която кандидатствате. Пряко или косвено съпоставяйте постиженията си с позицията.

Изпадали ли сте в конфликтни ситуации и как сте се справяли?

Въпросът цели да установи умението Ви за общуване, аргументация и мироглед.

Какво Ви мотивира в работата?

Говорете за резултатите, които сте постигали, говорете в цифри и проценти за по-голяма достоверност.

Какво правите в свободното си време?

Нещата, които правите в свободното си време, говорят изключително много за Вашия характер и за емоционалните Ви черти.

Въпроси, свързани с фирмата

Съберете колкото може повече информация за компанията, в която искате да кандидатствате за работа – история, настояще, бъдеще, корпоративна политика, кариерно развитие, производство.

Какво смятате, че можете да работите при нас? Какво знаете за нашата компания?
Колкото повече разказвате, толкова повече се доближавате до желания резултат. Така демонстрирате готовност и стремеж да станете част от екипа на компанията.

Какво знаете за нашите продукти и услуги?

Най-впечатляващи са кандидатите, чиито цели се идентифицират с тези на работодателя. За целта е необходимо да прочетете и да се запознаете със спецификата на фирмата, за да посочите тези цели.

Какви индивидуални качества ще използвате, ако започнете работа при нас?

Време е за самореклама. Това е моментът, в който трябва да блеснете, но елегантно. За да станете част от екипа, разкажете с факти за успехите си при предишен работодател, по проект, като доброволец или за конкретни умения, които ще са от полза за фирмата.

Какво заплащане очаквате?

Не може да поискате заплата, каквато никой във фирмата не получава, дори да сте най-големият специалист и капацитет в областта си. Така че, отново ще демонстрирате доколко сте запознат с фирмената политика. Не давайте точен отговор, а се измъкнете с въпрос по отношение на възможностите на фирмата или възнаграждение на други позиции от този ранг. Може да отговорите, използвайки невербално поведение (усмивка – стеснителна, сърдечна, непринудена).

Работили ли сте върху проекти и какъв е бил резултатът от участието Ви в тях?

От CV-то интервюиращият разполага с нужната информация, но е важно да разкажете за този, в който Вашите отговорности са по-големи и има общо с длъжността, за която кандидатствате.

Колко време смятате, че можете да работите за нашата компания?

Има компании, които провеждат обучения с новоназначените. Никой няма да инвестира време и средства в „птичка, прелитаща от дърво на дърво и търсеща временно гнездо“. Демонстрирайте постоянство, докажете, че сте човек, който довежда работата докрай, държи на крайния резултат.

Къде виждате себе си след 5-10 години?

Покажете, че сте целеустремен/а и длъжността, за която кандидатствате, се вписва във Вашите цели. Посочете точните стъпки, които ще следвате във Вашето професионално развитие. Разкажете за плановете и мечтите си.

Имате ли въпроси към интервюиращия?

Използвайте възможността да задавате въпроси, без да изземате функциите на интервюиращия. Това е необходимо, за да си изясните какво точно се очаква да работите. В противен случай, може да има разминаване в очакванията и отправеното предложение.

Примерни въпроси:

Как ще работим по отношение на ежедневната работа?
С каква отговорност разполагам?
С какви проблеми ще се сблъскваме?
Предвиждате ли промени във фирмата и как ще процедираме?