career logo round

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ

Обучаващата организация следва да е регистрирана в Търговския регистър или други нормативно утвърдени регистри най-малко 6 месеца преди регистрацията си в информационната система на проекта.
Обучаващата организация попълва регистрационен формуляр за участие в проект „Студентски практики – фаза 2“ -http://esurvey.swu.bg/index.php/555998/lang-bg
Експерт към факултета, отговарящ на сферата на дейност на организацията следва да прегледа наличната информация в платформата на проекта - https://praktiki.mon.bg/ и при необходимост се свързва с лицето за контакт за уточняване на детайли.
След първоначалния преглед обучаващата организация получава допълнителни указания на посочения във формуляра имейл.
С оглед оказване на съдействие при окомплектоване на документацията и отстраняване на евентуални пропуски и неточности, обучаващите организации трябва да изпратят в PDF вариант подготвените от тях документи (Договор, генериран от системата на проекта, заедно с наличния списък с ментори, който е неразделна част от договора, Декларация за работодател) на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
След преглед от функционален експерт към УЦКР, ще получат окончателно потвърждаване или насоки за корекции, след което могат да изпратят/представят необходимите за сключване на договор документи на адрес: гр. Благоевград, 2700, ул. “Иван Михайлов” 66, Университетски център за кариерно развитие, Югозападен университет “Неофит Рилски”.

Пояснение: Договорът за сътрудничество, генериран от платформата на проекта следва да бъде в три екземпляра на хартиен носител, подписан и подпечатан от представляващия организацията или упълномощено от него лице. В договора не се посочват дата и номер. Списъкът на менторите следва да е подписан и с коректно попълнени данни. Не се приемат договори на Ментори, които не фигурират в Списъка на определените от обучаващата организация ментори на работодателският договор /последна страница от същия/. Декларацията по образец се прилага в един екземпляр.

Договор с обучаваща организация може да се генерира след първото потвърждение от студент в информационната система за участие в практика и следва да бъде сключен и качен в платформата на проекта преди подаване на договор на студент и началото на практиката.

Получаването на подписаните договори се извършва в Университетския център за кариерно развитие всеки работен ден от 13:00 до 17:00.

Обучаващата организация публикува, чрез информационната система на проекта, обяви за свободни позиции за провеждане на студентска практика в обекти, в които организацията извършва дейност. Обявите са по професионални направления.

Практическото обучение, за което се одобрява студента, трябва да е съобразено с професионалното направление, в което той се обучава.

Обучаващата организация осигурява условия за провеждане на практическото обучение и следи за изготвяне на програмата за провеждане на студентската практика от определения ментор и съгласуването и с академичния наставник.

Важно: Инструктира практиканта за техника на безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана в обектите на обучаващата организация. Посоченото се документира в Книгата за инструктаж на работодателя.

Висшите училища имат право да поставят и допълнителни изисквания към обучаващите организации. Висшето училище си запазва правото да прецени с кои от предложените Работодатели и ментори да сключи договор.

Ръководство за регистрация на обучаваща организация в платформата на проект „Студентски практики – фаза 2“ - https://praktiki.mon.bg/arti/view-file?help=9&file=1588

Документи за обучаващите организации:

1. Договор със списък на ментори - 3 екземпляра
2. Декларация за обучаваща организация ​​​​​​​- 1 екземпляр (Изтегли тук)