career logo round

Бюлетин № 4

 

 

ilonka   Илонка Толева - Господинова
   Старши експерт по приобщаващо образование Регионално управление на образованието, гр. Сливен
   Бакалавър „Специална педагогика”

   ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

drkostadinova   Марияна Костадинова
    Директор, Детска градина „Джани Родари“
   гр. Гоце Делчев
   Магистър „Предучилищна педагогика”
   Доктор по педагогика в ПН 1.2. Педагогика

   ПРОФЕСИОНАЛНА  РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

stanka   Станка Колева
    Директор на БНУ „Св. Иван Рилски“
   гр. Кавала (филиали в Комотини, Драма, Неа Перамос)
   Магистър „Начална училищна педагогика”

   ПРОФЕСИОНАЛНА  РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

hariskov   Костадин Харисков
    Експерт „Младежки дейности, спорт и програми за временна заетост“
   Община Гоце Делчев
   Бакалавър „Социална педагогика“

   ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

gergana   Гергана Каралинкова
    Учител, Детска градина „Радост“
   гр. Симитли
   Бакалавър „Предучилищна и начална училищна педагогика“
   Магистър „Предучилищна и начална училищна педагогика”

   ПРОФЕСИОНАЛНА  РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

vasilena   Василена Янева
    Социален работник, „Център за обществена подкрепа“, гр. Дупница
   Бакалавър „Социална педагогика”
   Магистър „Предучилищна и начална училищна педагогика“

   ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

yankavasileva   Янка Василева
    Директор, Детска градина „Здравец“
   Бакалавър „Предучилищна и начална училищна педагогика”
   Магистър „Предучилищна и начална училищна педагогика”

   ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

stela   Стела Стоичкова
    Начален учител, XI ОУ „ Христо Ботев“, гр. Благоевград
   Бакалавър „Начална училищна педагогика”
   Магистър „Предучилищна и начална училищна педагогика“

   ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ