career logo round

Бюлетин №5

 

 

mihail   Михаил Клечоров
   Преподавател, треньор, НСА „Васил Левски”, катедра „Снежни спортове”
   Магистър „Физическо възпитание и спорт”
   Доктор „Теория и методика на физическото възпитание”

   ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

desislava   Десислава Димитрова
   Старши учител по математика, информатика ИТ ИСУ „Св. св. Кирил и Методий”
   гр. Велинград
   Бакалавър „Информатика”
   Магистър „Технологии на обучението по математика, информатика и ИТ”

   ПРОФЕСИОНАЛНА  РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

nikolay   Николай Бютюнев
    Графичен дизайнер, управител
   „Nikolay Byutyunev Design Solutions”
   Бакалавър „Изобразително изкуство”

   ПРОФЕСИОНАЛНА  РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

krista   Криста Механджийска
   Учител по математика и информатика СУИЧЕ „Св. Климент Охридски”, Благоевград
   Бакалавър „Математика и информатика”
   Магистър „Технологии на обучението по математика и информатика”

   ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

svetoslav   Светослав Христов
   Преподавател по тромпет, учител по музика
   ЕГ „Акад. Людмил Стоянов”, Благоевград
   Бакалавър „Педагогика на музикалното изкуство”
   Магистър „Музикално възпитание и обучение”

   ПРОФЕСИОНАЛНА  РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

spetrov   Стефан Петров
   Учител по география и икономика
   „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Видин
   Бакалавър „География”
   Магистър „Регионално развитие”

   ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

rkaradakova   Росица Карадакова
   Учител по физика, ПМГ „Проф. Емануил Иванов”, гр. Кюстендил
   Бакалавър „Педагогика на обучението по химия и физика”

   ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

dsyrbov   Димитър Сърбов
   Учител по технологии и предприемачество и изобразително изкуство, 1 ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Гоце Делчев
   Магистър „Технологии и предприемачество”

   ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

dgeorgiev   Димитър Георгиев
   Учител по физическо възоитание и спорт Профилирана гимназия „Пейо Яворов”
   гр. Петрич
   Бакалавър „Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт”
   Магистър „Физическо възпитание за изявени деца”

   ПРОФЕСИОНАЛНА  РЕАЛИЗАЦИЯ