career logo round

Бюлетин № 7/ 2023

 

 

   valentinatodorovaВалентина Тодорова
   Директор, Комплекс за социални услуги за деца и семейства, гр. Видин
   Бакалавър „Социални дейности“
   Магистър „Социално посредничество“

   

 

 

 

 

 

   nataliqmihaylovaНаталия Христова-Михайлова
   Консултант, „Джънкшън България“ ЕООД
   Магистър „Социална педагогика“
   Доктор „Организация и управление на социалните дейности“

   ПРОФЕСИОНАЛНА  РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

   katerinavasilevaКатерина Василева
   Началник-отдел „Закрила на детето“
   Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Разлог
   Бакалавър „Социални дейности – Етопедия“
   Магистър „Социално терапевтично консултиране“

   ПРОФЕСИОНАЛНА  РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

   iveslavhristovИвеслав Христов
   Директор, „Център за настаняване от семеен тип за стари хора, пълнолетни лица с деменция“, гр. Долна баня
   Бакалавър „Социални дейности“
   Магистър „Психосоциална рехабилитация“

   ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

   kameliqivanovaКамелия Иванова
   Председател на Общинския съвет по наркотични вещества, гр. Кюстендил
   Бакалавър „Социални дейности“
   Магистър „Психосоциална рехабилитация”

   ПРОФЕСИОНАЛНА  РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

   mariyastoikovaМария Стойкова
   Гл. асистент, катедра „Медико-социални науки“
   Югозападен университет „Неофит Рилски“
   Бакалавър „Социални дейности“
   Магистър „Психосоциална рехабилитация“
   Доктор „Организация и управление на социалните дейности“

   ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ