career logo round

Международни научни събития 2024 г.
Фондация “Наука и Образование” ви кани да участвате в конференциите, част от Международни научни събития 2024, които ще се проведат в Бургас през месец август.

Екология и Безопасност ( https://sci-edu.org/2023/ecology

33-та международна конференция (12-21 август);

Икономика и Бизнес ( https://sci-edu.org/2023/economy

23-та международна конференция (18-23 август);

Образование, Научни изследвания и Развитие ( https://sci-edu.org/2023/education

15-та международна конференция (21-24 август);

Език, Личност и Общество ( https://sci-edu.org/2023/language
18-та международна конференция (21-24 август)

Материали, Методи и Технологии ( https://sci-edu.org/2023/materials )

26-та международна конференция (15-18 август);


Селско стопанство и Храни ( https://sci-edu.org/2023/agriculture )

12-та международна конференция (12-15 август);

Събитията ще се проведат с присъствени и онлайн сесии.

Онлайн участниците могат да представят устни презентации и постери; те ще получат всички печатни материали (програма, сертификат и др.) от събитието и ще публикуват своите доклади.

Представените доклади ще бъдат публикувани в списания със свободен достъп, част от International Scientific Publications ( https://sci-edu.org/publications ) .