career logo round

Име, фамилия

Месторабота

Длъжност

Георги Христов

Отдел"Аналитични дейно-сти"Актавис гр.Дупница

специалист

Анка Жекова

Частно училище гр. Бургас

учител

Елена Балабанова

Звено "Аналитично валидиране", Актавис, гр.Дупница

химик

Венцислав Дуев

Фирма "Слава-7" гр.Благоевград

управител

Гл.ас. д-р Гергана Кресналийска

ЮЗУ "Неофит Рилски" Правно-исторически факултет

преподавател

Марио Биков

Адвокатска кантора

адвокат

Силвия Домозетска

Регионален исторически музей гр.Благоевград

експерт "Връзки с обществеността"

Мария Чинкова

Община Сандански

зам.- кмет по хуманитарните дейности

Василка Колчева

ОДЗ № 3 гр.Благоевград

директор

Лилия Стоянова

VII СОУ "Кузман Шапкарев" гр. Благоевград

директор

Мариана Костадинова

ЦДГ гр.Гоце Делчев

директор

Прокоп Павлов

Частни немски училища "Ерих Кестнер" гр.София

директор

Гл. ас. д-р Елена Ставрова

ЮЗУ "Неофит Рилски" Стопански факултет

преподавател

Гл. ас. д-р Ивета Якова

ЮЗУ "Неофит Рилски" Философски факултет

преподавател

Вергиния Влахова

ЦДГ № 10 "Мак" гр.Благоевград

директор

Антоанета Григорова

ЦДГ № 1 "Ведрица" гр.Благоевград

директор

Гл. ас. д-р Диана Митова

ЮЗУ "Неофит Рилски" Факултет по педагогика

преподавател в катедра по ТОПО

Гл. ас. д-р Светлана Митова

ЮЗУ "Неофит Рилски" Факултет по педагогика

преподавател в катедра по ТОПО

Сладина Ерменкова

СОУИЧЕ "Св. Кл.Охридски" гр.Благоевград

учител

Йоана Цветанова

ЮЗУ "Неофит Рилски" Факултет по педагогика

докторант в катедра Педагогика

Гл. ас. д-р Славея Аврам

ЮЗУ "Неофит Рилски" Факултет по педагогика

преподавател в катедра Педагогика

Гл. ас. д-р Блага Джорова

ЮЗУ "Неофит Рилски" Факултет по педагогика

преподавател в катедра Педагогика

Доц. д-р Даниела Боцева

ЮЗУ "Неофит Рилски" Факултет "Обществено здраве и спорт"

преподавател в катедра Логопедия

Валенти Вергилов

ЮЗУ "Неофит Рилски" Факултет по педагогика

докторант в катедра Педагогика

Владислав Кръстев

ЮЗУ "Нефит Рилски" Правно-исторически факултет

докторант

Весела Лачева

ЮЗУ "Нефит Рилски" Кариерен център

експерт

Гл. ас. Любима Зонева

ЮЗУ "Неофит Рилски" Факултет по педагогика

преподавател в катедра по ТОПО

Георги Михайлов

ЮЗУ "Нефит Рилски" Правно-исторически факултет

преподавател

Гл. ас. д-р Григор Григоров

ЮЗУ "Неофит Рилски

преподавател

Олга Чорбаджийска

ЮЗУ "Нефит Рилски" Правно-исторически факултет

преподавател

11. 11. 2011 г. учебен център "Бачиново"