career logo round

Бюлетин № 10/ 2023

 

 

blagovest   Благовест НАПОЛЕОНОВ
   Изследовател
   Българска академия на науките, София
   Бакалавър „Компютърни системи и технологии“
   Магистър „Компютърни системи и технологии“

   ПРОФЕСИОНАЛНА  РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

Aleks   Алекс МЕКЛЬОВ
   Специалист „Географска информационна система“, „Водоснабдяване и Канализация“, Благоевград
   Бакалавър „Компютърни системи и технологии“
   Магистър „Комуниказионна техника и технологии“

   ПРОФЕСИОНАЛНА  РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

Kostadin   Костадин БАБАНОВ
   Учител по информатика и информационни технологии, ПМГ„Яне Сандански”,
   гр. Гоце Делчев
   Бакалавър „Компютърни системи и технологии“
   Магистър „Компютърни системи и технологии“

   ПРОФЕСИОНАЛНА  РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

Ibrahim   Ибрахим МЕХОВ
   Старши експерт по сървърна поддръжка
   Общинска администрация Белица
   Бакалавър „Компютърни системи и технологии“
   Магистър „Компютърни системи и технологии“

   ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

Dinko   Динко СТОЙКОВ
   Преподавател
   Югозападен университет „Неофит Рилски“
   Бакалавър „Компютърни системи и технологии“
   Магистър „Компютърни системи и технологии“
   Доктор „Компютърни системи, комплекси и мрежи“

   ПРОФЕСИОНАЛНА  РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

Strahil   Страхил ЯНКОВ
   Системен администратор, отдел
   „Комуникационни и информационни
   системи“, ОДМВР, Благоевград
   Бакалавър „Компютърни системи и технологии“

   ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

aneliya   Анелия МАНОВА-ПОПОВА
   Учител, ПТГ „Никола Вапцаров“, гр. Самоков
   Професионален бакалавър „Комуникационна техника и технологии“
   Бакалавър „Информационни и комуникационни технологии“
   Магистър „Компютърни системи и технологии“

   ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ