career logo round

Бюлетин № 6/ 2023

 

 

  anipalaskova Ани Паласкова
   Директор, ДГ „Валентина Терешкова“
   Бакалавър „Предучилищна педагогика“
   Магистър „Предучилищна и начална училищна педагогика“
   Магистър „Мениджмънт на образованието“

   ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

   ivanankovaИва Нанкова
   Гл. експерт „Инвестиционна политика и проекти“, секретар „МКБППМН“, Община Горна     Малина
   Бакалавър „Социална педагогика“
   Магистър „Образователен мениджмънт“

   ПРОФЕСИОНАЛНА  РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

nikoleta novНиколета Петрова
   Заместник-директор по учебната дейност, ЧНУ „Селестен Френе“, Управител на къща за     деца „Френе“, гр. Бургас
   Бакалавър „Начална училищна педагогика с чужд език“
   Магистър „Образователен мениджмънт“

   ПРОФЕСИОНАЛНА  РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

slavchoboboshevskiСлавчо Бобошевски
   Учител, ЦСОП „Св. Паисий Хилендарски“ Хоноруван преподавател, ЮЗУ „Н. Рилски“
   Експерт, Регионален екип за подкрепа за личностно развитие, гр. Благоевград
   Бакалавър „Специална педагогика“
   Магистър „Образователен мениджмънт“

   ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

elenaslavchevaЕлена Славчева
   Заместник-директор по учебната дейност
   XIII ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр.
   Перник
   Бакалавър „Начална училищна педагогика“
   Магистър „Мениджмънт на образованието“

   ПРОФЕСИОНАЛНА  РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

milenadimitrovaМилена Димитрова
   Директор, ДГ „Радост“, гр. Драгоман
   Бакалавър „Предучилищна и начална училищна педагогика“
   Магистър „Образователен мениджмънт“

   ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

elvinaatipovaЕлвина Атипова
   Директор, ДГ „Зора“, с. Црънча, общ. Доспат
   Бакалавър „Предучилищна педагогика и английски език”
   Магистър „Образователен мениджмънт”

   ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ