career logo round

Бюлетин №3

 

 

aleksandra    Александра Сиракова
    Главен специалист „Човешки ресурси“
   Бакалавър „Връзки с обществеността“
   Магистър „Мениджмънт и маркетинг на
   международния бизнес“

   ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

georgi    Георги Бързаков
     Студиен спортен анализатор
   „Диема Спорт“ и „Макс Спорт“
   Бакалавър „Връзки с обществеността“
   Магистър „Връзки с обществеността в бизнеса“

   ПРОФЕСИОНАЛНА  РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

yoana    Йоана Матеева
     Младши експерт „Връзки с обществеността,
   разпространение на информация и
   публичност“, Община Етрополе
   Бакалавър „Връзки с обществеността"

   ПРОФЕСИОНАЛНА  РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

gerasim    Герасим Лукаров
    Регионален търговски мениджър
   „Филип Морис България“
   Бакалавър „Връзки с обществеността“

   ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

lora    Лора Таскова
     Специалист „Маркетинг и реклама”
   ФК „Пирин“ - Благоевград
   Бакалавър „Връзки с обществеността“
   Магистър „Бизнес, мениджмънт и маркетинг”

   ПРОФЕСИОНАЛНА  РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

sdimitrova     Силвия Димитрова
    
Експерт ,,Резервации и комуникации“
   Sutherland Global Services
   Бакалавър „Връзки с обществеността“
   Магистър „Връзки с обществеността в бизнеса“

   ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

mdisheva    Моника Зинкова-Дишева
    Специалист „Маркетинг и реклама“
   Сдружение „Mensch FÜR Mensch“, Берлин
   Бакалавър „Връзки с обществеността“

   ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ