career logo round

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 19.04.2024г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 12 места
1 фелдшер -  висше образование, сп.фелдшер, комп. умения, шоф.кат.В
3 Инженер, енергетик -  Висше, енергетика, Англ.език
2 Инженер, проектант -  Висше, Архитектура, Англ.език
3 Инженер, конструктор -  Висше, Архитектура, Англ.език
2 Специалист, маркетинг и реклама -  Висше, сп.Маркетинг, Английски на добро ниво
1 Инженер, автоматизация -  Висше, ПК - електроника, англ.език


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2
1 Промишлен дизайнер -  Висше/Специалисти по технически науки.
1 Учител теоретично обучение -  Висше/Учител транспортна техника.


Дирекция „Бюро по труда” – гр. Петрич
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -8 места
3 Инженер, строителен -  Висше образование
2 Счетоводител, оперативен -  Висше образование
3 Технически ръководител, строителство -  Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места
1 Офис мениджър -  Средно,Висше образование, Английски език, работа с компютър - Microsoft Office
1 Кредитен специалист, банка -  Средно,Висше, офис пакет
1 Мениджър, екип -  Средно,Висше образование
1 Инженер-технолог, електротехнически изделия -  Висше / Електротехника, електроника и автоматика
1 Инженер, оценяване и остойностяване на обекти и други  - Средно / Строителство,Висше / Архитектура, строителство и геодезия, Специализиран софтуер
1 Счетоводител -  Висше / Икономика, Счетоводен софтуер


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ -09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 места
1 Техник, охранителна техника -  Висше / Електротехника, електронита и автоматика, Средно/Електротехника и енергетика
1 Рецепционист, хотел -  Висше / Туризъм
1 Рехабилитатор -  Висше / Здравни грижи (Рехабилитатор)
1 Ветеринар -  Висше / Ветеринарна медицина
1 Обслужващ магазин -  Висше / Растениевъдство (Агроном)