career logo round

Стажантска програма на завода на Теva 2024
„Тева“ означава „природа“ – държим на безопасността на работното място и на опазването на околната среда.

Тева в България(позната като Актавис до 2016 г.) е най- големият работодател във фармацевтичната индустрия у нас с повече от 1600 служители. Компанията предлага на своите служители и на тези, които имат интерес да се присъединят към нея, динамична и удовлетворяваща кариера в сигурна и устойчива организация, позитивна атмосфера с модерни и съвременни начини на работа, и високи стандарти за здравословна и безопасна среда.

В Тева вярваме, че всеки един от нас трябва да има достъп до качествени медикаменти, които помагат за справяне със заболявания, за борба с инфекции или просто подобряват цялостното здравословно състояние. Близо 200 милиона хора по света взимат един от нашите продукти всеки ден.
Заводът на Тева в Дупница ежегодно предоставя възможност на студенти и ученици да започнат своя професионален път като част от стажантската си програма.

СТАНИ ЧАСТ ОТ ЕКИПА НИ И СТАРТИРАЙ ПРОФЕСИНАЛНОТО СИ РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ:
• Придобиване на реален опит в модерна високотехнологична среда
• Подкрепа и напътствие от висококвалифициран ментор
• Участие в актуални проекти и работни казуси
• Срочен трудов договор и месечно възнаграждение
• Сертификат за успешно завършен стаж

НАШИЯТ КАНДИДАТ:
• Е студент в бакалавърска или магистърска програма
• Ученик навършил 18 години
• Има желание за учене и развитие
• Притежава адаптивност и гъвкавост в динамична среда и ориентираност към резултати

И РАЗПОЛАГА С НЯКОЛКО ВЪЗМОЖНОСТИ ДА СТАНЕ ЧАСТ ОТ ЕКИПА НА ЗАВОДА В ТЕВА В ДУПНИЦА:
• Производство
• Инженеринг и поддръжка
• Лаборатории към Дирекция Качество
• Осигуряване на Качество и Системи по качество
• Наука, производство и технологии
• Регистрационна документация (RA)
• Човешки ресурси
• Верига Доставки

ЗАЯВИ ЖЕЛАНИЕТО СИ ЧРЕЗ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:
• Прикачи CV и мотивационно писмо
• Посочи желания период за стаж (от 2 до 6 месеца)
• Посочи предпочитана функционална област
• Представи документ, удостоверяващ студентския статус

Краен срок за подаване на документи – 21.05. 2024г.

За допълнителна информация телефони - 0701/58456; 0701/58455

Ангажираност на Тева за предоставяне на равни възможности
Тева Фармасютикълз не разграничава служителите при наемане на работа. Глобалната политика на Тева е да се осигурят равни възможности за заетост без значение от възраст, раса, вероизповедание, цвят, религия, пол, инвалидност, бременност, медицинското състояние, сексуалната ориентация, полова идентичност, полова принадлежност, етнически произход или законно признат статут, който има право на закрила съгласно местното законодателство.
Ще се свържем само с одобрените кандидати. Документите ще се разглеждат при условията на поверителност в съответствие с правилата за защита на личните данни.