career logo round

"Let your ABB story begin"
Лятна стажантска програма

АББ е технологичен лидер в електроснабдяването, електрообзавеждането и автоматизацията, позволяващ по-устойчиво и ефективно бъдеще. Решенията на компанията обединяват инженерно ноу-хау и софтуер, за да оптимизират начина, по който нещата се произвеждат, предвижват, захранват и управляват. Надграждайки над 130 години върхови постижения, около 105 000 служители на АББ са ангажирани с иновациите, които ускоряват индустриалната трансформация.
Готови ли сте да се развивате и да дадете старт на Вашата история? Изглежда ли АББ точното място, където да направите това?
Ние Ви предлагаме стажантска програма, с която да дадете начало на своето развитие като специалисти.
Направления, включени в стажантската програма:

Електроника, Мехатроника и Електротехника
Автоматизация и Индустриален мениджмънт
Качествен контрол

Изисквания:

Да сте учащ в някое от професионалните направления, включени в стажантската програма
Добро владеене на MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
Английски език, ще се счита за предимство
Изпълнителност и отговорност
Умение за работа в екип

Работата в АББ Ви дава възможност да допринесете за един по-здрав и проспериращ свят. Обогатете Вашата история като се присъедините към един всеотдаен екип, с чиято помощ ще се потопите в реалната работна среда и ще опитате теоретичните знания на практика. Искаме да се гордеете, че сте част от АББ.

Ако отговаряте на посочените изисквания, ще бъдете поканени на интервю за подходящата за Вас позиция.
Месторабота :Петрич
Кандидатствай: https://www.jobs.bg/job/7359980