career logo round

Стипендиантска програма "Жените в Технологиите"
Това е глобална инициатива, която се случва ежегодно в различни локации по света - България, САЩ и Индия. Има за цел да подкрепи момичета, избрали да учат и работят в света на технологиите, по-конкретно учащи във втори, трети и четвърти курс от специалности "Компютърни науки", "Софтуерно инженерство", "Информатика", "Информационни системи", "Приложна математика" или сходни.

Progress ще предостави две стипендии на обща стойност 6000лв, като победителките ще бъдат избрани на база академични постижения, мотивационно писмо/есе и извънкласни дейности в областта на технологиите, математиката и програмирането.
Кандидатстването е отворено на този линк  до 12 април.

Progress