career logo round

SOS Детски селища България търси приемни семейства

SOS Детски селища България стартира кампания за привличане на приемни родители за детското си селище в Трявна.

SOS Детски селища предоставя приемна грижа чрез общността на SOS приемни семейства в София, Перник, Брезник, Велико Търново, Габрово, Трявна и SOS Детско селище Трявна. Деца, разделени от родителите си, растат в семейство, в среда на любов, доверие и сигурност. Децата посещават местните училища и детски градини и са включени в естествената си детска среда и местната общност. С тях работят квалифицирани екипи от социални работници, педагози, психолози, психотерапевти и логопеди, които подпомагат тяхното развитие и техните SOS приемни родители.

В момента търсим приемни семейства за SOS Детско селище Трявна. Желаещите да станат такива, могат да бъдат семейства, семейни партньори или самостоятелни кандидати, които искат да отглеждат приемни деца и да предлагат услугата „приемна грижа“ в рамките на SOS Детско селище Трявна.

На приемните родители SOS Детски селища България предлага:

Начално и периодично поддържащо обучение;

Консултиране, подкрепа и супервизия (индивидуална и групова);

Дом – еднофамилна къща в рамките на детското селище;

Допълнителна ежемесечна материална подкрепа за успешно развитие на децата, настанени в приемното семейство;

Услуги за децата, настанени в приемните семейства, подпомагащи пълноценно детското развитие чрез SOS Консултативен център в Трявна – педагогическо консултиране и подкрепа, психологическа и психотерапевтична подкрепа, групова и индивидуална работа, професионално ориентиране и консултиране и др.

Ако обичате децата повече от всичко на света и искате да бъдете приемен родител в SOS Детско селище Трявна, обадете ни се на телефон 0879 532 888.

Кандидатствай:https://sosbg.org/priemni-semeystva/