nadpissivt

http://www.swu.bg/ - Югозападен университет „Неофит Рилски”
http://www.blgmun.com– Община Благоевград
http://www.karieri.bg/
http://www.jobtiger.bg/
http://www.zaplata.bg/
http://www.rabota.bg/
http://www.jobs.bg/
http://www.bgrabotodatel.com/
http://www.president.bg/ - Президент на Република България
http://www.parliament.bg/ - Народно Събрание
http://www.government.bg/- Министерски Съвет на Република България
http://egov.bg/ - Електронно правителство
http://www.staj.bg/ - Национална програма за студентски стажове
http://www.minedu.government.bg - Министерство на образованието и науката
http://www.mlsp.government.bg - Министерство на труда и социалната политика
http://www.minfin.bg/- Министерство на финансите
http://www.mrrb.government.bg/- Министерство на регионалното развитие и благоустройството
http://www.justice.government.bg/- Министерство на правосъдието
http://www.mi.government.bg/- Министерство на икономиката и енергетиката
http://www.archives.government.bg/ - Държавна агенция „Архиви”
http://www.vss.justice.bg/- Висш Съдебен Съвет
http://www.constcourt.bg/ - Конституционен Съд
http://www.vks.bg/ - Върховен Касационен съд
http://www.sac.government.bg/ - Върховен Административен Съд
http://www.prb.bg/ - Прокуратура на Република България
http://www.4april.eu/ - Сдружение на младите психолози в България
http://www.researchgate.net/ - Социална мрежа за учени и изледователи от различни дисциплини от цел свят
http://www.rttax.com/BG/
https://www.facebook.com/studentbg - Български студентски портал
http://jooble-bg.com/ - Jooble
http://www.trivago.bg/jobs - предложения за работа в Германия

https://ec.europa.eu/eures/public/bg/homepageEURES портала (European job mobility portal)