nadpissivt

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

Поради достигане на определената за месец декември квота за прием на договори, издаването на талони е преустановено.
Очаквайте информация за предстоящия прием през месец януари.

Уважаеми студенти,
Уважаеми ментори,
Уважаеми академични наставници,
Информираме Ви, че е отпусната нова квота от 750 практики за Югозападния университет „Неофит Рилски“. Нерегистрираните студенти могат да се регистрират в информационната система на проект „Студентски практики“ – фаза 1 - https://praktiki.mon.bg/sp/. Ръководство за регистриране на студенти

Задължително е предварително да се запознаете с инструкцията, публикувана на сайта на проекта и с допълнителната информация.

Допълнителна информация:
График и място на подаване на договори
Задължителни условия за започване на практика- разпечатват се предварително от студента и се отбелязват от експерта, приемащ договора
Декларация от студента - разпечатва се предварително от студента и се подписва пред експерта, приемащ договора 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКАДЕМИЧНИТЕ НАСТАВНИЦИ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ”

Формуляр за проверка на място от Академичен наставник

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕНТОРИТЕ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ”

Декларация от ментор
Отчитане

Ръководства                                                                                                                 

Ръководство за работа с профил на студент
Ръководство за потвърждаване на програма на практическо обучение от страна на академичен наставник
Ръководство за потвърждаване на график от страна на академичен наставник
Ръководство за финализиране на студентска практика от академичен наставник
Ръководство за отчитане на академични наставници
Ръководство за прикачване на формуляри за извършена проверка на студентска практика
Ръководство за изготвяне и редакция на програма за практическо обучение
Ръководство за потвърждаване/отказване на график от страна на ментор
Ръководство за финализиране на студентска практика от ментор
Ръководство за отчитане на ментори по проект

Официални празници, неработни и ваканционни дни!

Важно: Приоритетно се дава възможност за провеждане на практическо обучение на студенти последен курс на обучение, ОКС Бакалавър и ОКС Магистър. Студентите от първи курс ще имат възможност да се включат на следващ етап.

Студентски практики 2017-2018

Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия в рамките на международна програма на DBU
Немската федерална фондация за околна среда (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) е най-голямата екологична фондация в Европа, създадена през 1990 г. В Средна и Източна Европа, вкл. и България, DBU е активна с международната си стипендиантска програма. Основната цел на програмата е подобряване на екологичната ситуация в България и Германия чрез работа върху актуален екологичен проблем. За целта програмата осигурява стипендии за млади, наскоро завършили специалисти за работен стаж в Германия в областта на опазването на околната среда и природозащитата. Стипендиантите трупат знания и опит, които да приложат на практика след завръщането си в България. Стипендията е в размер на 1250 евро, които са необлагаеми. Тя се отпуска минимум за 6 и максимум за 12 месеца. Допълнително се поемат всички видове задължителни застраховки и осигуровки.

Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия в рамките на международна програма на DBU

PwC дава стипендии, стажове и менторство на 25 амбициозни студенти

Водещата консултантска компания и работодател PwC България стартира мащабната кампания „Твоите 25 причини да избереш България“ в подкрепа на българските студенти. По повод 25-годишнината си в страната PwC България ще подкрепи 25 студенти с:

Стипендии, стажове и менторство

Възможности за стаж към ГД ,,Писмени преводи“ за 2018 г.


Генерална дирекция „Писмени преводи“ (ГДПП) на Европейската комисия (ЕК) е една от най-големите преводачески служби в света. Нейните служители работят в Брюксел и Люксембург и извършват висококачествени преводи за ЕК – от и на всички 24 официални езика на ЕК.
В рамките на официалната програма за стажове на ЕК Българският езиков департамент на ГДПП отправя покана за кандидатстване за преводачески стаж.

Стаж към ГД ,,Писмени преводи“ за 2018 г.

Представяне на програма "Заедно в час"

Предстоящото събитие,което ще се състои на  14 декември от 14.00 часа, УК 1, зала 102  е представяне на професионалните възможности, които програмата предоставя на участниците като се фокусира върху каузата, за която успоредно се работи за тази значима цел.

Представяне на програма

     Добре дошли на сайта на Университетски център за кариерно развитие на ЮЗУ "Неофит Рилски"!


     Кариерните центрове са неизменна част от съвременното образование и са един от основните стимули за преодоляване на бариерите в комуникацията между бизнеса, академичните среди и студентите. Освен ролята, която кариерният център има в професионалното ориентиране и подготовка на студентите, една от основните му функции е ефективното партниране с работодатели за подпомагане процеса на подбор на студенти за стажантски позиции и работни места. Центърът за кариерно развитие на Югозападния университет "Неофит Рилски" се стреми да предоставя качествени услуги, свързани с професионалната ориентация на възпитаниците на ЮЗУ "Неофит Рилски" и да подпомага завършващите образованието си специалисти в процеса на реализация на пазара на труда.
     Университетският център за кариерно развитие е необходим и полезен както на студентите в търсенето и намирането на подходяща работа или стажантска позиция, така и на работодателите от цялата страна в подбора на персонал. Това взаимодействие се осъществява по време на кариерни форуми, изложения, трудови борси, дни на отворени врати, панаир на професиите, открити приемни, дискусионни и презентационни срещи, специализирани обучения, курсове, семинари, уъркшопи и др. форми. Тази взаимовръзка осигурява пряк контакт с най- амбициозните млади хора, конструктивен диалог между Бизнеса и Университета и възможност на фирмите да подготвят и обучат свои служители, което улеснява процеса на планиране, подбор и обучение на персонала, и запознава с необходимите умения и компетенции. Тези събития са адресирани и към бившите възпитаници на университета – Алумни, които участват като работодатели, специалисти, търсещи професионална реализация, като експерти и анализатори от различни области, запознати с навлизане на новите технологии в различните индустрии и тенденциите в новите професии. Университетът разчита на сътрудничеството си с най-успешните от тях, което се изразява в разкриване на стипендиантски и стажантски програми, безплатни обучения, пленери, летни семинари и назначени на работа студенти. Част от срещите на Алумни със студенти са филмирани и могат да се видят в секция „Филми“, а други са описани в бюлетините, които Кариерният център публикува в секция „Бюлетин“.