nadpissivt

Стажантска програма 2023 на Тева

Teva

Стажантска програма 2023 на Тева

 СТАЖ В ПОЩЕНСКА БАНКА – ТОП РАБОТОДАТЕЛ 2023
Искаш да започнеш кариера в банковия сектор, но не знаеш как?
Имаш добри идеи, които искаш да видиш реализирани?
Любопитен си да усетиш отблизо динамиката на банковия живот и да откриеш
подходящата за теб позиция?
Ако отговорът на трите въпроса е „ДА“, нашата стажантска програма е точно за теб!
За нас ти си повече от CV! Ние сме иновативен топ работодател и ти даваме възможност да
кандидатстваш за стаж с три снимки или стори в специалния ни Instagram канал
PostbankSuperstarter. Но преди това можеш да научиш повече, като откриеш отговорите на няколко
важни въпроса.
Защо точно Пощенска банка?
 Получихме отличието „Топ работодател“ от Top Employers Institute, който сертифицира най-
добрите места за работа в света.
 Ние сме един от лидерите на банковия пазар в България - водещ фактор в нововъведенията
и формирането на тенденциите в сектора.
 Преобръщаме представите за традиционна банка и разчупваме клишето за банката като
консервативно място за работа. Създаваме финансови продукти от ново поколение и
работим в обновени офиси и клонове с изключителен дизайн.
 Даваме възможност на хората в екипа ни да се развиват, израстват и да реализират и най-
нестандартните си идеи.
 С различни доброволчески, зелени и спортни инициативи заедно правим света по-добър.
За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за кариерен старт на младите и талантливите,
които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни мениджъри и лидери.

20230329 PB Internship Program girl OOH 1
Какви са предимствата на нашата стажантска програма?
 Активна е целогодишно;
 Продължителността ѝ е от 3 до 6 месеца;
 Работното време е фиксирано по желание на стажанта (4, 6 или 8 часа)
 Платена е с атрактивно възнаграждение;
 Възможност за работа и ценен networking с едни от най-изявените експерти в бранша;
 Ексклузивен достъп до иновативни платформи за обучение и сертифициране;
 Провежда се във финансовите центрове на Пощенска банка в София и още 26 града в
страната, както и в ключови звена в централното управление в следните направления –
„Банкиране на дребно“, „Корпоративно банкиране“, “Финанси“, „Информационни
технологии“, „Кредитна администрация“, „Правомерност“, „Управление на проблемни
активи“ и др.
Какво можеш да очакваш от нас?
 Разширено обучение за придобиване на практически умения в банковата сфера;
 Кариерна консултация от специалисти за бъдещата ти професионална реализация;
 Ценен опит от работи в динамичен екип от специалисти;
 Индивидуален план за обучение и подкрепа на ментор през целия стаж;
 Вдъхновение за собствени постижения и работа по интересните актуални проекти на
Банката;
 Участие в мастър класове за истории на успеха
Какви са очакванията ни за теб?
 Да си студент или в процес на завършване на висшето си образование;
 Да имаш отлични комуникативни умения;
 Да притежаваш добри аналитични умения и инициативност;
 Да умееш да работиш в екип;
 Да можеш да работиш с Microsoft Office;
 Да владееш английски език.
Успешно приключилите стажантската програма получават сертификат за преминат стаж и могат да бъдат поканени да започнат професионалната си кариера в Пощенска банка.
Стажантската програма е активна за градовете: гр. София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора,
Русе, Благоевград, Плевен, Велико Търново, Видин, Монтана, Лом, Враца, Асеновград, Дупница,
Кюстендил, Петрич, Сандански, Габрово, Силистра, Сливен, Ямбол, Търговище, Разград, Казанлък,
Кърджали, Хасково и др.
Как да кандидатстваш в Instagram канала ни PostbankSuperstarter виж тук
Можеш да кандидатстваш и като изпратиш своя автобиография и актуална снимка на
Recruitment@postbank.bg.

СТАЖ В ПОЩЕНСКА БАНКА – ТОП РАБОТОДАТЕЛ 2023

ЛЯТНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА НСОРБ

image001

ЛЯТНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА НСОРБ

ABB - лятна стажантска програма „Let your ABB story begin“
Опитайте живота в АББ България
Заедно трупаме опит

Готови ли сте да се развивате и да дадете старт на Вашата история? Изглежда ли АББ като точното място, където да направите това? Ние Ви предлагаме стажантска програма, с която да дадете начало на своето развитие като специалисти.

Летни стажантски програми
• Провеждат се в различни локации и отдели на компанията
• Продължителност от 3-6 месеца
• Подходящи за студенти, от първи или по-горен курс в техническа или икономическа специалност.

Staj 2023

ABB - лятна стажантска програма „Let your ABB story begin“

Платен стаж в БТА
Българската телеграфна агенция (БТА) предлага целогодишна възможност за платен студентски стаж в дигитализация на историческите архиви.Програмата стартира от юни 2023 г. и е предназначена за  студенти от III и IV курс, магистри и докторанти, за участие в дигитализацията на архивите с информационни емисии на БТА.

Задачи, които ще изпълняват стажантите:
◊ Обработка на данни от печатни емисии и материали в архива на агенцията;
◊ Класификация и сверяване на информация;
◊ Работа с електронна деловодна система/софтуерен продукт и безхартиен
документооборот с цел създаване и организация на дигиталния архив.
Стажът е възможност за придобиване на практически опит като участниците по проекта могат да очакват впоследствие назначаване на постоянна работа в агенцията при доказана компетентност. Стажът е от 120 часа. Договорът се сключва за период от два месеца, при стаж от 240 часа - за период не по-голям от 4 месеца. Смените ще бъдат в рамките на работните дни на звено "Исторически архиви" (от 8 до 19 часа) след предварително уточнен график.

Платен стаж в БТА

 

 

Добре дошли на сайта на Университетски център за кариерно развитие на ЮЗУ "Неофит Рилски"!


     Кариерните центрове са неизменна част от съвременното образование и са един от основните стимули за преодоляване на бариерите в комуникацията между бизнеса, академичните среди и студентите. Освен ролята, която кариерният център има в професионалното ориентиране и подготовка на студентите, една от основните му функции е ефективното партниране с работодатели за подпомагане процеса на подбор на студенти за стажантски позиции и работни места. Центърът за кариерно развитие на Югозападния университет "Неофит Рилски" се стреми да предоставя качествени услуги, свързани с професионалната ориентация на възпитаниците на ЮЗУ "Неофит Рилски" и да подпомага завършващите образованието си специалисти в процеса на реализация на пазара на труда.
     Университетският център за кариерно развитие е необходим и полезен както на студентите в търсенето и намирането на подходяща работа или стажантска позиция, така и на работодателите от цялата страна в подбора на персонал. Това взаимодействие се осъществява по време на кариерни форуми, изложения, трудови борси, дни на отворени врати, панаир на професиите, открити приемни, дискусионни и презентационни срещи, специализирани обучения, курсове, семинари, уъркшопи и др. форми. Тази взаимовръзка осигурява пряк контакт с най- амбициозните млади хора, конструктивен диалог между Бизнеса и Университета и възможност на фирмите да подготвят и обучат свои служители, което улеснява процеса на планиране, подбор и обучение на персонала, и запознава с необходимите умения и компетенции. Тези събития са адресирани и към бившите възпитаници на университета – Алумни, които участват като работодатели, специалисти, търсещи професионална реализация, като експерти и анализатори от различни области, запознати с навлизане на новите технологии в различните индустрии и тенденциите в новите професии. Университетът разчита на сътрудничеството си с най-успешните от тях, което се изразява в разкриване на стипендиантски и стажантски програми, безплатни обучения, пленери, летни семинари и назначени на работа студенти. Част от срещите на Алумни със студенти са филмирани и могат да се видят в секция „Филми“, а други са описани в бюлетините, които Кариерният център публикува в секция „Бюлетин“.