nadpissivt

Възможност за реализация в Сдружение „Детски свят“

На 30.10.2015 г.от 13.30 в Кариерният център ще се проведе събеседване с желаещите да започнат работа в Сдружение „Детски свят“. Сдружението разкрива офис в Благоевград, който ще координира дейността на работещите по Програмата на организацията, на територията на област Благоевград и централния офис в София.