nadpissivt

Информационен щанд

Програма „Заедно в час“ гостува в Югозападен университет.Условия за кандидатстване, цели и мисия на програмата, насочена към завършващи Бакалаври и Магистри ще бъде представена от Велислава Романова.

Начало на твоята кариера

Кариерен център към ЮЗУ „Неофит Рилски“ и "Заедно в час" те канят на две събития специално организирани за студентите от университета. Начало на твоята кариера със "Заедно в час. На 24 ноември от

Програма Global Talent

АIESEC Благоевград и Кариерен център на ЮЗУ "Неофит Рилски" имат удоволствието да ви поканят на презентация на програма Global Talent, която предлага възможност за международен, платен стаж в следните области:

Сдружение „Детски свят“

На 27.10.2015г. от 12.00 ч. в зала 543 на УК 1 Кариерният център организира среща с представители на Сдружение „Детски свят“ гр. София. Студенти от спец. ПОФВС ще се запознаят с целите на организацията и перспективите за работа,които предлага сдружението.

Програми и мерки за квалификация


На 11.11.2015 г.от 13.00 в УК 1,зала 101 Кариерният център организира среща с директора на Дирекция „Регионална служба по заетостта” гр. Благоевград-г-жа Ст.Поповска. Ще бъдат представени услугите, които предлагат Бюрата по труда на територията на Благоевградска и Кюстендилска област и

Възможност за реализация в Сдружение „Детски свят“

На 30.10.2015 г.от 13.30 в Кариерният център ще се проведе събеседване с желаещите да започнат работа в Сдружение „Детски свят“. Сдружението разкрива офис в Благоевград, който ще координира дейността на работещите по Програмата на организацията, на територията на област Благоевград и централния офис в София.

Кастинг за работа в TV ОКО

На 21.10.2015 г. от 13.30 ч. в Кариерния център ще се проведе среща с програмния директор - г-н Дамянов и изпълнителния директор на TV ОКО – г-н Бузов. След срещата ще се организира кастинг на желаещите да започнат работа в телевизията. Вторият кръг на кастинга е предвиден само за одобрените в 17.30 ч. в студиото на телевизията.