nadpissivt

Creative Shock

Creative Shock е конкурс за социални бизнес идеи за студенти от цял свят. Състезанието се провежда от 2011 г. Creative Shock привлича младежи от цял свят, за да ги запознае с концепцията за социалния бизнес, неговото прилагане и въздействие. Участниците трябва да разрешат реални проблеми, свързани с бизнеса, маркетинга и PR за социални предприятия и организации.
Състезанието се състои от 3 етапа:
По време на първия етап се

Програма "Старт на кариерата"

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Основната цел на Програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.

НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ

ОБЯВА
за провеждане на конкурс за офицери във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина.

Линк към обявата

Internship in Active Bulgaria Society 20.09.2017 - 20.01.2018

Are you looking for a practical /learning by doing/ internship in an European NGO? Do you have interests in how to develop and implement a project proposal in the frame of the Erasmus+ Programme, Horizon 2020, European citizenship, Human rights, International strategic partnership, and capacity building? If the answer is YES, Join our team аt Active Bulgarian Society.

Who are we? ABS office is based in Blagoevgrad but we work all around the world, cooperating successfully with the public institutions, universities, other local and foreign NGOs mainly in the field of non-formal and informal education and active youth participation.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 18.09.2017 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 18 места
1 Координатор прием студенти Висше образование, англ. и руски език
2 Офис мениджъри Висше образование
4 Мениджъри екип

Външното министерство търси стажант-аташета, за да ги подготви за "бъдещи посланици"

Mинистерството на външните работи подготвя конкурс за стажант-аташета. Целта е да бъдат привлечени повече млади хора в българската дипломатическа служба, които един ден да отстояват интересите на страната като посланици в чужбина или като градят външната ни политика от София, обяви институцията в съобщение до медиите.

Конспектът от теми, по които кандидатите трябва да се подготвят за изпитите, може да бъде намерен тук.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 11.09.2017 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 28 места

1 Координатор прием студенти Висше образование, англ. и руски език
1 Учител на деца с умствена изостаналост Висше образование
1 Ресурсен учител Висше образование