nadpissivt

k17

Kaufland България търси Управители на бъдещето в Продажби

Ти си студент в последен курс или абсолвент и търсиш силен старт на кариерата си? Обичаш динамиката и си готов да поемеш ръководна отговорност? Тогава заповядай при нас! Kaufland България стартира мащабна програма, в която заедно с кандидатите да създаде Управителите на бъдещето. Ние вярваме, че всеки добър ръководител познава детайлите в процесите, защото е извървял сам всяка стъпка от тях и познава от личен опит дейността на колегите си.

Имаш възможност да стартираш обучителна програма, която включва дейности в нашите филиали в страната и отдели в офиса на компанията. Ръководните ни принципи са тези, с които живеем всеки ден - резултати, динамиката и коректност. Бъди наш съмишленик.

Британското посолство в София предлага нова възможност за стаж в отдел Международна търговия (Department of International Trade).

Отделът има за цел да подпомага и съветва британски компании да започнат да развиват своя бизнес на територията на България. Стажантът ще трябва да промотира дейността на посолството, да се свързва с партньори и да предлага възможностите за развиване на бизнес в България. Нужно е кандидатите да владеят перфектно български и английски език (писмено и устно), да са студенти в последна година на своето обучение,

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКАОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИМЕСТА ЗА „ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОГНОЗИ“

Обща характеристика на длъжността:

Основните цели и задачи на дирекция „Икономически изследвания и прогнози“ са свързани с изготвянето на аналитични материали и прогнози, провеждане на макроикономически изследвания, иконометрично моделиране и симулации, които подпомагат вземането на решения от Управителния съвет на БНБ. Част от работата в дирекцията е свързана с изготвянето на периодични анализи за развитието на икономиката, като пример за това е тримесечното издание „Икономически преглед“. Служителите на дирекцията участват активно в двугодишния план за изследователска дейност на БНБ, в който са включени теми, свързани с изпълнението на целите и задачите на БНБ. Част от работата по плана за изследователска дейност се публикува в поредицата „Дискусионни материали“ на сайта на БНБ. Експертите от дирекция „Икономически изследвания и прогнози“ участват в различни работни групи към Европейската система от централни банки, където работят с колеги от други европейски държави по конкретни теми според специализацията си. Служителите на дирекцията участват в регулярни срещи с международни институции (Международен валутен фонд, Европейска комисия и други), по време на които се дискутират текущото състояние на българската икономика и очакванията за бъдещото ѝ развитие.

Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика“ 2019-2020 година

За седемнадесета поредна година Фондация „Еврика“ ще определи студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2300 лева годишно в 10 области:

  • Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
  • Математика на името на акад. Никола Обрешков;
  • Физика на името на акад. Георги Наджаков;
  • Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;

ИНФОРМАЦИЯ за свободните работни места в Благоевградски регион по Бюра по труда към 09.09.2019 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 32 места
1 Организатор на спортни прояви и първенства Висше образование, педагогика на обучението по ФВ и спорт
2 Учител по БЕЛ Висше образование
1 Преводач /испански,руски,английски език/ Висше образование, компютърна грамотност по чл.38,ал.1 от ЗХУ
1 Инженер качество Висше образование, компютърна грамотност, английски език, по чл.38,ал.1 от ЗХУ
1 Специалист доставки Висше образование, компютърна грамотност, английски език, по чл.38,ал.1 от ЗХУ

APPLY FOR PAID INTERNSHIp

Свободна стажантска позиция в Active Bulgarian Society (ABS)

Are you looking for further development of your skills and knowledge? Mastering what you already know on theory by expressing it in practice? Wondering how to check off your list required internships for undergraduate studies? ABS is giving you the opportunity to work and have the time to travel with our flexible paid internship program.
The position is suitable for people currently living in Blagoevgrad.
Active Bulgarian Society is now looking for interns to gain experience in a dynamic and diverse working environment.
Apply for the paid internship program here: https://goo.gl/forms/qIXTQP3cAwgV0EDu2

An intern at Active Bulgarian Society would:

KAPITAL