nadpissivt

Стажове, стипендии, конкурси (15 – 21 юни)


В рубриката "Стажове, стипендии, конкурси" на Karieri.bg са представени най-актуалните предложения за безплатни обучения, събития, стажове, конкурси и стипендии, които да ви помогнат да усъвършенствате уменията си, да обогатите опита си и да бъдете по-успешни в работата си. Повече информация може да намерите тукstav 1

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 15.06.2020 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 места
2 Фелдшери                                      Висше образование
3 Лекари                                            Висше образование

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 08.06.2020 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 места
2 Фелдшери                                                      Висше образование
3 Лекари                                                            Висше образование
2 Учител,детска градина                                 Висше образование
1 Контрольор РЗОК                                         Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 места

Banner WEB BG 2020 Ivanka Petkova Award

Девети академичен конкурс „Д-р Иванка Петкова“

Институтът за икономическа политика организира за девета поредна година ✨академичен конкурс✨, носещ името на неговия основател и първи председател – д-р Иванка Петкова. Конкурсът има за цел да подкрепя млади български изследователи в сферата на икономическата наука и е насочен към млади учени, докторанти и постдокторанти на възраст до 35 години.
През 2020 г. конкурсът приема изследователски разработки в следните три тематични направления:

Началник на сектор Отпускане на пенсии, отдел Пенсии, ТП на НОИ-Благоевград

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

Национален осигурителен институт – ТП на НОИ – Благоевград, на основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл и заповед № Ц1016-40-206 от 04.06.2020 година на управителя на НОИ

ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛНИК НА СЕКТОР
(ЕДНА ЩАТНА БРОЙКА)

в сектор Отпускане на пенсии, отдел Пенсии, ТП на НОИ-Благоевград, с месторабота град Благоевград, при следните условия:
1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:
- образование: висше, с образователно-квалификационна степен – бакалавър;
- професионален опит – 4 години или минимален ранг за заемане на длъжността: III младши.
2. Предпочитани специалности, по които е придобито образованието:
- от направления – икономика, администрация и управление или социални дейности

Стажове, стипендии, конкурси (01юни - 08 юни)

stav 1
В рубриката "Стажове, стипендии, конкурси" на Karieri.bg са представени най-актуалните предложения за безплатни обучения, събития, стажове, конкурси и стипендии, които да ви помогнат да усъвършенствате уменията си, да обогатите опита си и да бъдете по-успешни в работата си. Повече информация