nadpissivt

ПРОГРАМА „СТАРТ НА КАРИЕРАТА“
От 1 октомври е открита процедура по кандидатстване и прием на документи по програма „Старт на кариерата“. Документите се подават в Регионалните дирекции „Бюро по труда“ в цялата страна.
Критерии за подбор на кандидати по Програма „Старт на кариерата” за заетост през 2019 г:

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 25.09.2018 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 15 места
1 Вокален педагог Висше образование, музика
1 Мениджър екип Висше образование

Конкурс за студентска мобилност с цел обучение или практика по програмата „Еразъм+“ за академичната 2018/2019 г.

Югозападният университет "Неофит Рилски" обявява конкурс за студентска и докторантска мобилност с цел обучение и практика по програма "Еразъм+" за учебната 2018/2019 г. в чуждестранни университети.

"Заедно в час" търси новия си випуск учители
Фондацията започва набирането на участници в програмата си, които ще преподават като учители от септември 2019 г. Кандидатстването е до 20 ноември
Фондация “Заедно в час” започва набирането на участници в програмата си за професионално и лидерско развитие, които ще започнат работа като учители от септември 2019 г. в 11 региона на страната - Велико Търново, Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, София град, София област и Стара Загора. Преди това успешните кандидати ще преминат интензивно обучение и подготовка за преподаване на ученици.Всички желаещи могат да кандидатстват до 20 ноември чрез онлайн формуляр на сайта на организацията. Няма изискване кандидатите да имат педагогическа правоспособност и предишен преподавателски опит. Необходимо е да имат завършена минимум бакалавърска степен до септември 2019 г. Подробна информация за процеса на кандидатстването може да бъде намерена в сайта на организацията.

Конкурс за студентска мобилност с цел обучение или практика по програмата „Еразъм+“ за академичната 2018/2019 г.
Югозападният университет "Неофит Рилски" обявява конкурс за студентска и докторантска мобилност с цел обучение и практика по програма "Еразъм+" за учебната 2018/2019 г. в чуждестранни университети.

Пълният списък с чуждестранните университети, част от партньорската ни мрежа, е наличен ТУК.

Срокът за кандидатстване е 25 септември - 15 октомври (вкл.) 2018 г. Студентите и докторантите подават заявление за участие, адресирано до Декана на съответния факултет.

Събеседванията с кандидатите

Mладежки обмен по програма Еразъм+

Обучение за обучители: "The Art of Togetherness II"
Брой участници: 1 участник от Бьлгария, които вече има опит и желае да стане обучител
Кога: 26/11/2018(пристигане) - 02/12/2018(отпътуване)
Къде: LA CLAQUETTE, France
Повече информация и как да кандидатствате може да намерите тук 
Профил на участниците: над 18г.
Краен срок: 26-ти Септември 2018

2. Младежки Обмен + APV(advance planing visit) : “Alezio's Got Talent”
Брой участници: 6 участници + 1 лидер на групата за APV общо 7 от България.

Учител в Клуб по програмиране

MindHub Благоевград се нуждае от учител!
Кои сме ние?
Ние сме Иновативен клуб по програмиране за деца между 6 и 12 години (https://mindhub.bg/).
Каква е нашата мисия?
Развитие на логическо и аналитично мислене при децата, чрез изучаване на основите на програмирането.