nadpissivt

Кариера за кауза: Заедно в час в Югозападен университет
РЕГИСТРАЦИЯ ЗА СЪБИТИЕТО: https://goo.gl/YxQq7g

Искате работата ви да има смисъл и да допринася за положителна обществена промяна?
Искате постоянно да развивате себе си и своите лидерски качества и умения?
Искате да работите с единомишленици и хора, които споделят вашите възгледи?

Ако това се отнася за вас, заповядайте на среща-презентация

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 26.02.2018 г.

 

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 17 места

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 19.02.2018 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места
1 Координатор прием студенти Висше образование, английски и руски език
1 Инженер, конструктор Висше образование
2 Строителни инженери Висше, в областта на строителството

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 места
1 Учители английски език Висше образование
1 Учител НУП Висше образование
1 Старши учител НУП с владеене на турски език Висше образование
1 Учител, ислямско вероучение Висше образование
1 Учител ресурсен Висше образование

Кариерни предизвикателства за предприемчивите студенти

Скъпи приятели,

Екипът на Активно Българско Общество  представя най-новите  предложения, за които може да кандидатствате:

1.EVS "Europe for youth social integration (EYSI)"
Търсим 1 участник от България
Кога: 1 март 2018 г. - 28 февруари 2019 г. (12 месеца)
Къде: Палацо̀ло сул'О̀льо,провинция Бреша, регион Ломбардия, Италия
Повече информация: https://www.activebulgariansociety.org/europe-for-youth-social-integration
Линк за кандидатстване: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeajT-r5QHaqG_VOdeXx2UN6SHLFtETc4FlqNNoP2PpHjBEdA/viewform
Краен срок: 23 февруари

recepcionist

ВИРТУАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПСИХОЛОГИЯ

Уважаеми колеги,
На 5 май 2019 година Дружеството на психолозите в Република България (ДПРБ) ще отбележи 50-та годишнина от своето основаване на тази дата още през 1969 година. По този повод председателят на Управителния съвет на ДПРБ, д-р Пламен Димитров, кани всички български психолози, докторанти и редовни студенти по психология, както и приятелите на психологията като наука и професионална практика от близки до нея научни и професионални общности да вземат активно участие в една нова инициатива, която нарекохме
ВИРТУАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПСИХОЛОГИЯ
„НОВИ ИДЕИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В ПСИХОЛОГИЯТА КАТО НАУКА И ПРОФЕСИЯ, 2018 – 2019”
ОЧАКВАМЕ АКТИВНОТО ВИ УЧАСТИЕ!

Подробна информация в Бюлетина на ДПБ:
https://psychological.wordpress.com/vcp/
ВИРТУАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПСИХОЛОГИЯ “НОВИ ИДЕИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В ПСИХОЛОГИЯТА КАТО НАУКА И ПРОФЕСИЯ...

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

Национален дворец на децата обявява свободна позиция:
Специалист-организатор, координатор програмна дейност
Образование: висше - хуманитарен профил.
Документи се подават до 26.02.2018 г.
Телефон за допълнителна информация: 02 920 23 17 в.419
Сайт на Национален дворец на децата: http://www.npc-bg.org/