nadpissivt

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ДИРЕКЦИЯ „КОВЧЕЖНИЧЕСТВО“
ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА
ЕКСПЕРТИ В ОТДЕЛ „АНАЛИЗИ“

ekspert analizi 1

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ДИРЕКЦИЯ „КОВЧЕЖНИЧЕСТВО“
ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА
ЕКСПЕРТИ В ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИИ“

ekspert BNB

ATELIERS DE CONVERSATION
Искате ли да приложите и подобрите знанията си по френски? Елате да участвате в нашите разговорни семинари в приятелска среда, благоприятстваща обмен и учене. Семинарите се ръководят от професионалисти с доказан опит в преподаването на език в чужбина.
ПУБЛИКА :
Тези семинари са предназначени за възрастни и ученици, които вече имат основни познания по френски (препоръчително е начално (A2) или средно ниво (B1-B2).
Групите се формират според нивото на участниците.
Тези разговорни езикови програми не заместват уроците по френски. Те завършват учебната пътека, като предлагат възможност за групова дискусия, обогатяване на речниковия запас и развиване на способността за изразяване.
Всеки е поканен да изрази себе си по по-естествен и спонтанен начин.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Агенция по заетостта

Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Благоевград

"И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 22.05.2023г."

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 7 места
2 Трудотерапевти Висше образование
1 Инженер Висше образование
1 Главен счетоводител Висше образование
1 Специалист маркетинг и реклама Висше образование
1 Администратор, хотел Висше образование
1 Специалист, продажби Висше образование

Френска образователна академия, предлага курсове за студенти

Интересно за нашата публика в Благоевград и Благоевградски окръг: с наближаването на лятото започваме формирането на групи за интензивни летни курсове.


Курсовете започват на 1-ви юни, и се състоят от :
* Cours de préparation au DELF/DALF (niveaux B1, B2 et C1)
* Общ курс по френски (всички нива)
* Français des affaires


Начин на преподаване: присъствени, хибридни, или онлайн курсове. Малки групи (4-6 участника), LMS (Learning Management System) платформа.


Място на провеждане: офис: квартал Вароша и улица Дойран 6


Календар на курса : интензивни, 5 часа седмично. Курсове сутрин (10h00-11h00) или след обяд (15h30-17h30).
Дни на провеждане: понеделник, вторник и сряда
Академията предлага безплатна първа консултация и тест за определяне на ниво. Напредъкът в обучението се осъществява чрез месечна оценка за прогреса.
Повече информация в каталога ни.
Не се колебайте да споделите публикацията с ваши познати и приятели.


Очакваме ви с въпроси.
https://www.yumpu.com/…/french-learning-academy-bl-summer…

Платен стаж в БТА
Българската телеграфна агенция (БТА) предлага целогодишна възможност за платен студентски стаж в дигитализация на историческите архиви.Програмата стартира от юни 2023 г. и е предназначена за  студенти от III и IV курс, магистри и докторанти, за участие в дигитализацията на архивите с информационни емисии на БТА.

Задачи, които ще изпълняват стажантите:
◊ Обработка на данни от печатни емисии и материали в архива на агенцията;
◊ Класификация и сверяване на информация;
◊ Работа с електронна деловодна система/софтуерен продукт и безхартиен
документооборот с цел създаване и организация на дигиталния архив.
Стажът е възможност за придобиване на практически опит като участниците по проекта могат да очакват впоследствие назначаване на постоянна работа в агенцията при доказана компетентност. Стажът е от 120 часа. Договорът се сключва за период от два месеца, при стаж от 240 часа - за период не по-голям от 4 месеца. Смените ще бъдат в рамките на работните дни на звено "Исторически архиви" (от 8 до 19 часа) след предварително уточнен график.