nadpissivt

Pozicia Asist.MR

Pozicia SatrudniRK

logo

"ПОЛКОНТАКТ” предлага следните РАБОТНИ ПОЗИЦИИ за гр. ВАРНА

МАРКЕТИНГОВ АНАЛИЗАТОР за участие в разработка на проект (почасово/дистанционно) - завършено висше икономическо образование със специалност „Маркетинг“ - степен бакалавър или магистър през последните до 2 години; ЗАДЪЛБОЧЕНА ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА - методи и технологии на маркетинговите проучвания, анализи, планиране и пазарни въздействия; много добра компютърна грамотност и използване на специализирана програма за обработка на данни (статистика); предимство - владеене на аглийски език, но не е задължителен
От Вас се очаква: проучване на конкретна пазарна ниша - изготвяне на анализ на конкуренти, продукти, цени, активност, потребителско поведение, мотивация и пр.
Допълнителна информация:

Конкурс за социални предприемачи ПРОМЯНАТА

Нова Броудкастинг Груп и Фондация Reach for Change България за пета поредна година организират конкурс за социални предприемачи ПРОМЯНАТА.
Ако си човек с предприемачески дух и силна мотивация, който е намерил решение на важен социален проблем на децата и младежите в България - може би ти си следващият Герой на ПРОМЯНАТА!
Кандидатстването става лесно чрез

Pozicia Men.Prodajbi

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 18.06.2018 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 места
1 Вокален педагог Висше образование, музика
2 Технолози Висше образование,машинен инженер
1 Администратор, хотел Висше образование, руски език
1 Инженер качество Висше образование

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 11.06.2018 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 места
1 Вокален педагог Висше образование, музика
2 Технолози Висше образование,машинен инженер
1 Инженер качество Висше образование
1 Администратор хотел Висше образование, руски език