nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 23.10.2017 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 19 места
2 Офис мениджъри Висше образование
4 Мениджъри екип Висше образование
1 Специалист офертна дейност за търгове / изготвяне на обществени поръчки/ Висше образование

Обява за подбор на стипендианти

Областна администрация Благоевград, обявява 2 позиции за стипендианти в държавната администрация от следните специалности:
1. Информатика и информационни системи или Публична администрация
2. Строително инженерство или Геодезия
Повече информация ще намерите тук.  

Фондация „Подкрепа за образование” обявява конкурс за стипендианти – 2017/2018

За учебната 2017/2018 г. Фондация „Подкрепа за образование” ще предостави годишни стипендии на 6 студента, в размер на 2000 лв. всяка. Стипендиите са в следните образователни направления:

• Годишни стипендии за двама студенти, обучаващи се в специалност „Право”. Средствата са дарени от „Евролекс България”
• Годишни стипендии за двама студенти, обучаващи се в специалност „Финанси”. Средствата са дарени от „Инфрапроект консулт” ЕООД

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 16.10.2017 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград

Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 12 места
1 Координатор прием студенти Висше образование, англ. и руски език
2 Офис мениджъри Висше образование
4 Мениджъри екип Висше образование
1 Специалист офертна дейност за търгове /изготвяне на обществени поръчки/ Висше образование

1 Инженер качество Висше образование, англ.език
1 Техник-механник на шевни машини Висше образование
1 Салонен управител Висше образование, англ.език
1 Психолог Висше образование, схема «Ново работно място»

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 09.10.2017 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 12 места
1 Координатор прием студенти Висше образование, англ. и руски език
2 Офис мениджъри Висше образование
4 Мениджъри екип Висше образование
1 Специалист офертна дейност за търгове / изготвяне на обществени поръчки/ Висше образование
1 Инженер качество Висше образование, англ.език
1 Техник-механник на шевни машини Висше образование
1 Салонен управител-ДБТ Разлог Висше образование, англ.език
1 Психолог Висше образование, схема «Ново работно място»