nadpissivt

Стипендия "Дамян Балабанов"

Фондация "Атанас Буров" организира конкурс за стипендия "Дамян Балабанов". Право на участие имат студенти, които се обучават в редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България, имат завършен най-малко ІІІ курс, имат успех от цялото следване не по-малко от много добър (5.00). Стипендията е в размер

Стажове

Atos Bulgaria Competency Center стартира първата си стажантска програма. Програмата е с продължителност от 3 до 6 месеца и е платена. Студентите ще могат да кандидатстват за стаж в следните области: SAP Application Support, Web Development (Java, .Net), HP Quality Center Support и HR & Training. Компанията търси стажанти предимно с технически профил, като няма изискване за завършен определен курс на обучение. Стажът е с гъвкаво работно време, за да може студентите да го съвместяват и с учебните си занятия. Като част от Atos Bulgaria, стажантите ще могат да се възползват и от пакет социални придобивки, като карта за спорт с преференциални условия, допълнителни дни отпуска, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и други. Компанията предлага над 15 различни социални придобивки за своите служители. Срокът за кандидатстване е до 20 октомври, а одобрените кандидати се очаква да започнат работа до средата на ноември. Освен CV, студентите трябва да изпратят и кратък текст на английски на тема "Me, Myself and my dreams". Всички свободни позиции, може да разгледате в сайта на компанията тук: https://jobs.atos.net.

Стартира седмото издание на програмата за студентски иновации на УниКредит Булбанк

Международна фондация “Св.Св. Кирил и Методий“
в сътрудничество с
АМЕРИКАНСКА ФОНДАЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

обявяват

К О Н К У Р С
за
25 стипендии „Гипсън“ по 2,000 лв. годишно
за студенти с високи академични постижения,
чиито семейства имат ниски материални възможности,
записани в първи курс на университети в България
през учебната 2019-2020 година
Основни изисквания към кандидатите:

Химик в лаборатория „Аналитично валидиране", Дирекция „Качество"


Актавис - компания на Тева търси да присъедини към своя екип квалифицирани и мотивирани професионалисти за позицията Химик в лаборатория „Аналитично валидиране“, Дирекция „Качество”, гр. Дупница.
Описание на позицията
• Извършва физико-механични и химични изпитвания на лекарствени продукти, изходни материали, съгласно утвърдените спецификации
• Извършва изпитвания съгласно предварително зададен план
• Извършва валидиране и трансфер на аналитични методи и изготвя съответните документи

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКА И ДОКТОРАНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ И С ЦЕЛ ПРАКТИКА ПО ПРОГРАМАТА „ЕРАЗЪМ+“ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.


Югозападният университет „Неофит Рилски“ обявява конкурс за студентска и докторантска мобилност с цел обучение и с цел практика по програма „Еразъм+“ за учебната 2019/2020 г. в чуждестранни университети.
Пълният списък с чуждестранните университети, част от партньорската ни мрежа, е наличен ТУК.
Срокът за кандидатстване е 7-и октомври – 08 ноември 2019 г. (вкл.)

Химик, Дирекция „Качество Трети Страни Оперейшънс Европа''

Актавис - компания на Тева търси да присъедини към своя екип квалифицирани и мотивирани кандидати за длъжността Химик в Дирекция „Качество Трети Страни Оперейшънс Европа“, гр. Дупница.
Основни отговорности
• Извършва физико-механични и химични изпитвания на лекарствени продукти, изходни и опаковъчни материали, съгласно утвърдените спецификации
• Тествания на лекарствените продукти, съгласно предварително зададен план
• Отговаря за правилното съхранение на представителните проби приети за анализ
• Проверява и оценява данни от аналитични тествания
• Изготвя и проверява аналитични сертификати

Химик в лаборатория „Изпитване на материали", Дирекция „Качество"


Актавис - компания на Тева търси да присъедини към своя екип квалифицирани и мотивирани кандидати за позицията Химик в лаборатория „Изпитване на материали“, Дирекция „Качество”, гр. Дупница.
Описание на позицията
• Извършва физико-механични и химични изпитвания на лекарствени продукти, изходни материали, съгласно утвърдените спецификации
• Извършва изпитвания съгласно предварително зададен план
• Следи и спазва установените правила за Добра Лабораторна Практика и Добра Документална практика
• Изготвя стандартни оперативни процедури и провежда обучения по тях
• Участва в аналитични проучвания