nadpissivt

zaednovchas

Кандидатствай за учител на "Заедно в час"

„Заедно в час“ работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено образование –независимо от това къде живее, кое училище посещава и какви са финансовите възможности на родителите му. Ние откриваме, обучаваме и развиваме способни и мотивирани професионалисти от различни сфери, които да работят дългосрочно за положителна промяна на образованието в България.

"Заедно в час" предлага двугодишна програма за професионално и лидерско развитие, в рамките на която участниците се обучават по специално разработен подход, получават менторска подкрепа, учителска правоспособност и работят на пълен работен ден като учители в училища с резултати под средните за страната. Програмата включва

Стипендии "Фулбрайт"- възможности за обучение, специализации, изследователска и преподавателска дейност в САЩ през учебната 2021-2022 г.

Югозападният университет "Неофит Рилски" и Българо-американската комисия за образователен обмен "Фулбрайт" Ви канят на презентация на тема: Стипендии "Фулбрайт" - възможности за обучение, специализации, изследователска и преподавателска дейност в САЩ през учебната 2021-2022 г.

Събитието ще се състои на 16-и декември 2019 г. в Заседателната зала на Ректората от 11:30 ч.

ИНФОРМАЦИЯ
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 09.12.2019 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1 Организатор спортни прояви Висше образование, педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт
1 Учител в ДГ Висше образование
3 Ситопечатари Висше, средно образование, английски и гръцки език, компютърна грамотност
2 Администратори хотел Висше образование, туризъм, английски език
1 Координатор/прием на студенти Висше, средно образование, английски и албански език, компютърна грамотност
1 Уредник в отдел "Археология" Висше образование, археология и компютърна грамотност
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 02.12.2019 г.
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 места
1 Организатор спортни прояви Висше образование, педагогика на
обучението по физическо възпитание и спорт
3 Ситопечатари Висше, средно образование,
английски и гръцки език,
компютърна грамотност
2 Администратори хотел Висше образование, туризъм,
английски език
1 Координатор/прием на студенти Висше, средно образование,
английски и албански език,
компютърна грамотност
1 Уредник в отдел "Археология" Висше образование, археология
и компютърна грамотност

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 11 места

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование търси стажант-логопед

Служителят ще подпомага приобщаването и езиково-говорното развитие на деца със специални потребности и ще оказва подкрепа на учители и родители. Кандидатите трябва да са 2, 3 или 4 курс бакалавър в специалност "Логопедия", да имат желание за развитие в сферата на образованието и желание за работа с деца и ученици със специални образователни потребности.

JUNIOR PROJECT MANAGER  PROMOTER

WHO ARE WE?
Active Bulgarian Society is a non-profit, non-governmental organization founded in 2013,working to promote awareness among youth. ABS supports with all means possible, thedevelopment of young people, thus ensuring a brighter and more secure future for them. Theorganization is coordinating, hosting and sending volunteers, working with the localcommunity and organizing social, sports, linguistic and artistic activities. ABS is based inBlagoevgrad and we cooperate successfully with the local public institutions, schools, anduniversities, other local and foreign NGOs mainly in the field of non-formal and informaleducation and active youth participation. ABS has strong partner cooperation withorganizations from all the EU and partner countries.Since 2016 ABS is a Eurodesk Multiplier in the region. This helps us to inform, guide andempower young people to participate in learning mobility programs and encourage them tobecome active citizens. ABS is cooperating successfully in various projects in the field oflearning mobility as sending participants, preparing young people for better employability,etc

What do we offer?If you are interested, you can apply here

Страница 1 от 76