nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 17.01.2022г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 места
1 Мениджър екип Висше образование, компютърна грамотност
1 Счетоводител Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 места
1 Помощник директор, учебна дейност Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап /биология и биологически науки/ Висше образование, педагогика
1 Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден /V-VII клас/ Висше образование, педагогика
1 Химик, текстил Висше образование
1 Учител,детска градина Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 14 места

ИНЖЕНЕР - ФОТОВОЛТАИЧНИ ПРОЕКТИ
ДМД НТ ЕООД предлага консултантски услуги по разработването, проектирането и управлението на международни проекти за фотоволтаични централи както и за реализацята на такъв тип системи в страната. За повече информация относно нашата дейност, може да посетите нашата страница: www.dmd-nt.com
Фирмата търси да назначи инженер за фотоволтаични проекти, който активно да се включи във всички дейности по проектите както и по развититето на нови дейности.
Месторабота София; Постоянна работа; Пълно работно време; Подходяща и за кандидати с малък или без опит;

dmd nt

Основни отговорности:
- Осигуряване на технически принос на всички етапи от проектите;
- Участие в изготвянето на документацията към клиента, извършване на технически преглед и анализ на проектна документация и технически доклади; - Участие в подготовката на оферти и тръжни процедури;
- Участие в проектирането на електрически фотоволтаични системи и други захранващи съоръжения;
- Международни пътувания за оглед, оценка или надзор на проекти или за срещи с ключови заинтересовани страни.
Основни изисквания към длъжността и умения:

Начален учител
Училище „Дени Дидро“ отвори врати през септември 2021 година в град Банкя за деца от подготвителна група и първи клас.

Мисията ни е да се утвърди нов модел на образование, в дух на толерантност и любопитство, рационална мисъл и научен метод, солидарност и приветливост, ценности и принципи. Предлагаме съвременна среда, различна от традиционното образование, в която децата се поощряват да търсят и откриват отговори и решения, да се обогатяват с нови знания и умения, да откриват и развиват своите интереси и таланти, да растат с уважение и грижа за хората и природата.

Училищната база е изцяло съобразена със съвременните изисквания за енергийна ефективност и предлага просторни и специално оборудвани стаи, две библиотеки, модерна кухня, басейни, физкултурни салони, външни игрища, писта за бягане, амфитеатър, външни и вътрешни зони за игри.

Търсим да назначим служители на позиция Начален учител.

Основни отговорности:
• Да планирате и провеждате учебния процес в екип с втори учител
• Да насърчавате и следите прогреса и развитието на децата, както в група така и индивидуално
• Да се грижите за децата по време на образователните и извънкласни дейности, организирани от училището.
Качества и квалификации, които търсим:

Студентски конкурс
BAAwards’2021-22 отправя предизвикателство към студентски отбори от специалност „Маркетинг“, „Реклама“ и „Комуникации“ от цялата страна. Участието в конкурса е безплатно.
Подгответе и изпратете в конкурса BAAwards’2021-22 собствена концепция-предложение за рекламно-комуникационна кампания в една от трите категории:
1. Пускане на пазара на нов продукт под нов бранд или като деноминатор на съществуващ бранд в установена категория1.
(1 – включва бранд активация: изграждане на трайна емоционална връзка с целевата група).
2. Пускане на пазара на новa услуга под нов бранд или като деноминатор на съществуващ бранд в установена категория1.
(1 – включва бранд активация: изграждане на трайна емоционална връзка с целевата група).
3. Kампания, свързана с корпоративна социална отговорност1,2.
(1 – включва бранд активация: изграждане на трайна емоционална връзка с целевата група);
(2 – общественозначима кампания, която постига цели извън директните бизнес интереси и преки законови изисквания).
Критерии:
1. Анализ и разбиране на пазара и конкуренцията, определяне на бизнес цел;
2. Създаване и утвърждаване на име, символ, дизайн на бранда на новия продукт или услуга и изграждане на идентичност в съзнанието на потребителите и конкурентите;
3. Разработване на най-подходящ маркетингов и комуникационен микс (с обосновка).
Оценяване:

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 10.01.2022г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 7 места
2 Учител,общообразователен предмет в гимназиален етап/английски език/ Висше образование
1 Учител,общообразователен предмет в гимназиален етап/география и икономика/ Висше образование
1 Учител,общообразователен предмет в гимназиален етап/философия и гражданско образование/ Висше образование
1 Учител,практическо обучение/счетоводни дисциплини/ Висше образование
1 Управител ОИЦ Висше образование
1 Счетоводител Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 места
1 Помощник директор, учебна дейност Висше образование
1 Логопед Висше образование
1 Учител,детска градина Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 13 места

Учител по английски език
Училище „Дени Дидро“ отвори врати през септември 2021 година в град Банкя за деца от подготвителна група и първи клас.

Мисията ни е да се утвърди нов модел на образование, в дух на толерантност и любопитство, рационална мисъл и научен метод, солидарност и приветливост, ценности и принципи. Предлагаме съвременна среда, различна от традиционното образование, в която децата се поощряват да търсят и откриват отговори и решения, да се обогатяват с нови знания и умения, да откриват и развиват своите интереси и таланти, да растат с уважение и грижа за хората и природата.

Училищната база е изцяло съобразена със съвременните изисквания за енергийна ефективност и предлага просторни и специално оборудвани стаи, две библиотеки, модерна кухня, басейни, физкултурни салони, външни игрища, писта за бягане, амфитеатър, външни и вътрешни зони за игри.

Търсим да назначим служители на позиция Учител по английски език.

Основни отговорности:
• Да планирате и провеждате учебния процес
• Да насърчавате и следите прогреса и развитието на децата, както в група така и индивидуално
• Да се грижите за децата по време на образователните и извънкласни дейности, организирани от училището.
Качества и квалификации, които търсим:

Страница 1 от 119