nadpissivt

Vivacom стартира лятната си стажантска програма "VIVAGAME Открий своето място!"

VIVACOM отваря врати за 16-та поредна година, предлагайки възможност за стаж на млади и амбициозни таланти, които търсят своето бъдеще и професионална реализация в България. Тази година Лятната стажантска програма ще протече под надслов „VIVAGAME Открий своето място!“ и ще приеме над 70 стажанти.

По време на стажа:

График на централизираната кампания за студентски стажове в държавната администрация - 2019 г.

28 февруари (четвъртък) – 28 март (четвъртък)
Попълване на стажантските позиции (обяви) в портала от координаторите от съответните административни структури/звена.
Обявите съдържат следната информация: населено място на административната структура, наименование на звеното, професионално направление, в което да се обучават студентите, период за кандидатстване и за провеждане на стажа, описание на позицията, кампания и брой на позициите за стажанти.
Продължителността на стажа може да бъде от 10 до 45 работни дни в рамките на месеците юли, август и септември.
29 март (петък) – 29 април (понеделник)
Кандидатстване на студентите.

Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор“


През месец март 2019 г. стартира осмото издание на Националния конкурс по одит за студенти „Млад одитор”.
Конкурсът се организира за осма поредна година от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), заедно с одиторски дружества Ейч Ел Би България и Захаринова Нексиа. Петчленно жури ще оцени представянето на участниците в конкурса и ще определи първите трима от тях, които ще получат награди под формата на финансиране на образователна степен в избрано от тях висше учебно заведение в Р България и едномесечни стажове в компаниите организатори, както и други двама, предложили оригинален подход при решаването на казусите, за които са предвидени стипендии за обучение.
Целта на състезанието е популяризиране на одиторската професия сред младите хора, както и подчертаването на ролята на одита в обществото.
Конкурсът е адресиран към всички студенти, обучаващи се в професионално направление Икономика, от всички университети и колежи в Р. България и чужбина, независимо от степента и формата си на обучение.
Конкурсът се провежда на три етапа:

Четвърти българо-македонски младежки семинар

Институт за икономическа политика (София) и Институт за социални изследвания (Скопие) с подкрепата на Фондация „Ханс Зайдел“ България организират Четвърти българо-македонски младежки семинар на тема „SHAPING OUR COMMON FUTURE“.
Форумът има за цел да предостави възможност на младежи от двете държави да дискутират по актуални теми от дневния ред на Европейския съюз и на страните от региона на Югоизточна Европа – регионално сътрудничество, предизвикателства пред Европа и Европейския съюз, бъдещето на Западните Балкани и т.н. Участниците в семинара ще могат да доразвият своите меки умения в рамките на предвидените интерактивни сесии, както и да допринесат лично за развитието на двустранните отношения с разработването на съвместни младежки проекти.
Семинарът ще се проведе в периода

EURESS

EURES Информационна среща


Центърът за кариерно развитие Ви кани на информационна среща с екип на мрежата за трудова мобилност EURES, която ще се състои на 27.03.2019 г. (сряда) от 11.00 часа в зала 101 (Учебен корпус I).
EURES е мрежа за сътрудничество, създадена с цел да подпомага свободното движение на работници на територията на 28 държави на ЕС, плюс Швейцария, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Състои от: Европейското бюро за координация (ECO), националните бюра за координация (NCOs), партньорите на EURES и асоциираните партньори на EURES.

ИНФОРМАЦИЯ
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 18.03.2019 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места
1 Координатор Висше образование
1 Оперативен счетоводител Висше образование
1 Учител по Английски език в начален етап Висше образование

Mars Leadership Experiences

Комуникационната агенция на Mars, Inc. – един от най-големите производители на хранителни продукти в света инициира Mars Leadership Experiences – платена програма за студенти в последната година от своето обучение в бакалавърска или магистърска степен или за наскоро завършили. За участие в нея могат да кандидатстват и млади хора, обучаващи се в България. Срокът е 29 март 2019 г.
Избраните кандидати

Страница 1 от 54