nadpissivt

Информaционен ден за професионално ориениране
Университетски център за кариерно развитие към Югозападен университет „Неофит Рилски“ и Дирекция „Регионална служба по заетостта“ Благоевград организират Информационен ден на 22 ноември (сряда) от 12.00 часа, зала 102, УК 1 в три сесии:

Студентска практика в отдел „Новини и актуални предавания" на Нова телевизия

Нова телевизия продължава програмата "Студентска практика". Тя е предназначена за студенти, завършили най-малко втори курс в хуманитарна специалност на ВУЗ. Практиката се провежда в отдел „Новини и актуални предавания” и в сайта на Новините - nova.bg и е с продължителност два месеца.

Обучителен семинар "Умения за успех"

Стигат ли Ви 24 часа, за да свършите всичко, което се изисква от Вас - всички задачи, лекциите, писането на курсови работи, личното време? Ако отговорът е не - заповядайте на обучението "Ефективно управление на времето", организирано от фондация "Заедно в час", където ще имате възможност

Българската народна банка обявява конкурс за стипендианти за 2018 година

За период от 9 месеца Българската народна банка (БНБ) отпуска следните стипендии:

• Две стипендии по 600 лв. месечно за студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) "магистър".
• Една стипендия от 800 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен (ОНС) „доктор” (докторанти).
Стипендиите се изплащат за период от 9 месеца.
Изисквания към кандидатите:

Стипендиантска програма на УниКредит Булбанк

Стипендиантската програма на УниКредит Булбанк е създадена в подкрепа на образованието и бъдещите млади професионалисти в сферата на икономиката. Програмата подпомага финансово и безвъзмездно студенти от III и IV курс в икономически специалности чрез:

Конкурс с парична награда за хуманно образование

Сдружение „Постоянно образование” за пета поредна година ОБЯВЯВА КОНКУРС С ПАРИЧНА НАГРАДА от 500 лв. за ДИПЛОМНА РАБОТА, защитена през 2017 г., в която са залегнали принципи за хуманно образование и личностно развитие и засяга някои от следните теми:

Международна стипендиантска програма на Немската фондация за околна среда (DBU)

DBU отпуска стипендии за изследователски стаж в рамките на своята международна стипендиантска програма в следните страни и области от Средна и Източна Европа:
- България
- Естония
- Литва
- Латвия
- Полша
- Румъния
- Словакия
- Чехия
- Унгария
- Калининградска област
Програмата дава възможност

Страница 1 от 23