nadpissivt

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Агенция по заетостта

Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Благоевград

"И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 18.07.2022г."

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 7 места
1 Техник - телекомуникации Висше образование
1 Учител практическо обучение Висше образование,геодезия
1 Учител практическо обучение /счетоводни дисциплини/ Висше образование
1 Главен експерт Висше образование
1 Експерт, здравословни и безопасни условия на труд Висше образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ
2 Инженер,конструктор Висше образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, Немски език
1 Учител теоретично обучение Висше образование, Ветеринарна медицина
1 Учител теоретично обучение Висше образование; Хранително вкусова промишленост
1 Учител,общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование,БЕЛ
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование,ФВС
1 Отчетник счетоводство Висше образование,Икономика

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 15 места
1 Лекар, кардиолог Висше образование
1 Лекар, гастроентеролог Висше образование
1 Лекар, вътрешни болести Висше образование
2 Лекари, анестезиолози Висше образование
1 Лекар, хирург Висше образование
2 Лекари, инфекциозни болести Висше образование
1 Лекар, нервни болести Висше образование
2 Медицински сестри,операционна и превързочна техника Висше образование
1 Машинен инженер Висше образование
1 Административен секретар Висше образование
1 Библиотекар Висше образование
1 Секретар,организации с нестопанска цел Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 6 места
2 Ръководители технически надзор Висше образование
2 Инженер,строителен Висше образование
1 Заместник-управител Висше образование
1 Учител детска градина Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 места
1 Бизнес консултант Висше образование
1 Ръководител/мениджър качество Висше образование
1 Координатор,производство Висше образование
1 Учител практическо обучение Висше образование
1 Психолог,училищен Висше образование
1 Учител практическо обучение Висше образование,Информатика
1 Учител,ресурсен Висше образование
1 Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование,Биология и Химия

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-82
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 22 места
1 Социален работник Висше образование
1 Управители Висше образование
2 Медицински сестри Висше образование
2 Психолози Висше образование
2 Кинезитерапевти Висше образование
1 Логопед Висше образование
2 Инженер-поддръжка Висше образование
2 Инженер-конструктор Висше образование
2 Техник, химия Висше образование
1 Ръководител, компютърен кабинет Висше образование
1 Управител ресторант Висше образование
1 Счетоводител Висше образование
1 Учител,БЕЛ Висше образование
1 Учител,физика Висше образование
1 Начален учител Висше образование
1 Учител ЦОУД Висше образование, НУП

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 4 места
1 Учител по математика, прогимназиален етап Висше образование
1 Учител БЕЛ Висше образование
1 Учител Биология,География,Химия Висше образование
1 Счетоводител Висше образование

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Агенция по заетостта

Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Благоевград

"И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 11.07.2022г."

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 места
1 Техник - телекомуникации Висше образование
1 Учител практическо обучение Висше образование,геодезия
1 Учител практическо обучение /счетоводни дисциплини/ Висше образование
1 Учител ЦОУД, начално Висше образование НУП
1 Експерт, здравословни и безопасни условия на труд Висше образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ
1 Учител ЦОУД, начално Висше образование,НУП до завръщане на титуляра
2 Инженер,конструктор Висше образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ

Кариерно развитие в RM TV

RM TV

bg obqva

 

start 1 2start 1 1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Агенция по заетостта

Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Благоевград

"И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 04.07.2022г."

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 места
1 Техник - телекомуникации Висше образование
1 Учител,информационни технологии Висше образование
2 Учител,български език Висше образование
1 Педагогически съветник Висше образование
1 Експерт, здравословни и безопасни условия на труд Висше образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ
2 Инженер,конструктор Висше образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ

Looking for a paid junior position which will also cover your tuition?

BICA Services is looking for ambitious and digital native individuals to join their Recruitment team. If you are fluent in English and have strong persuasive and communication skills, apply below.

What do you get:
Cutting edge HR practices
Strong compensation package
Bonus scheme based on results
Company wellness program
Open communication on all levels within the company
Challenging projects among "A" market players
Individual and clearly defined succession plan.
Full/partial coverage of University tuition.

 

Join us!

Страница 1 от 135