nadpissivt

Търси се психолог за работа по проект

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Септември в качеството си на бенефициент по проект „Социално-икономическа интеграция и мерки за подобряване на достъпа до образование на уязвимите групи в община Септември“, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с регистрационен номер на договора по ОП РЧР BG05M9OP001-2.018-0011-C01 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с регистрационен номер на договора по ОП НОИР BG05M9OP001-2.018-0011-2014BG05M2OP001-C01 обявява прием по документи на кандидати за заемане на длъжността:
За дейност по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
По изпълнение на дейност 7 „Осигуряване на психологическа подкрепа за децата и учениците и техните семейства“

1. ПСИХОЛОГ – 1 работно място
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 20.01.2020 г.
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 места
1 Учител по практическо обучение по счетоводни дисциплини Висше образование
2 Технически организатори Висше образование
2 Технически ръководители Висше образование
3 Лекари Висше образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261

Започна приемът на документи за лятна ваканционна заетост на български студенти в Германия

Агенцията по заетостта стартира тазгодишния прием на документи за ваканционна заетост на български студенти в Германия, като за лятото на 2020 г. тя ще е по договореност с Федералната агенция по труда – Кьолн. Желаещите да се възползват от възможността могат да подават заявления по образец до 14 февруари 2020 г. в бюрото по труда, на чиято територия се намира висшето учебно заведение (в т.ч. клон/филиал), в което се обучават.

Internship at Active Bulgarian Society

Are you looking for further development of your skills and knowledge? Mastering what you already know on theory by expressing it in practice? Wondering how to check off your list required internships for undergraduate studies? ABS is giving you the opportunity to work and have the time to travel with our flexible paid internship program.
The position is suitable for people currently living in Blagoevgrad.
Active Bulgarian Society is now looking for interns to gain experience in a dynamic and diverse working environment.

Конкурс за стажанти в Институт за пазарна икономика (ИПИ) за периода 10 февруари – 10 май 2020 г.

Процес на кандидатстване:

Кандидатите трябва да изпратят есе на актуална икономическа тема, по техен избор. Обемът на есетата трябва да бъде между 500 и 800 думи.

Есетата, заедно с автобиография на български език, изпращайте до 24 януари 2020 г. на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., на вниманието на Адриан Николов

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени по e-mail и поканени на интервю.

Страница 1 от 79