nadpissivt

oditor

Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор“ –2021г

Конкурсът се организира от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) съвместно с одиторски дружества Ейч Ел Би България ООД и Захаринова Нексиа ООД. Конкурсът има за цел да провокира интереса на студентите към одиторската професия и да ги стимулира да придобият повече знания в тази област, както и да подчертае ролята на одита в бизнеса и обществото като цяло. Състезанието е адресирано към всички студенти, обучаващи се в професионалното направление „Икономика“, от всички университети и колежи в РБългария и чуждестранни висши училища, независимо от степента и формата им на обучение. Конкурсът се провежда на български език.

Конкурсът се провежда в три етапа:

Платена стажантска програма
2021 Summer Internship at Hop Online
About Us
Hop Online is a “full-stack” digital marketing agency based in Sofia, Bulgaria. Founded in 2009 by former Google Bulgaria Country Manager Paris Childress, the company offers digital marketing solutions to high-growth companies all around the world.

Hop Onliners ask tough questions, learn new industries quickly, adapt to constant change, and deliver measurable results. We pride ourselves in providing value for money and offering flexibility to our clients -- whether acting as their remote marketing team or integrating and filling out in-house marketing teams.

More info about us

Представяне на програмата “Нов път в преподаването” в Югозападния университет

Образованието е една от най-смислените каузи, за които можеш да работиш.
Защо?
Чрез преподаване имаш възможност да влияеш на следващите поколения, да помагаш на учениците си да повярват в своите умения и да надскачат себе си всеки ден. Споделяш от знанията, които има смисъл да предадеш нататък.
Най-вероятно не си преподавал досега (или имаш малък опит), но ти звучи като много интересна възможност, която да опиташ. Но има ли как да станеш учител, ако не си завършил педагогика?
На 2 март ще си поговорим повече за това как можеш да станеш учител като част от програмата “Нов път в преподаването” на “Заедно в час”.
Ако мечтата ти е да си учител, aко си готов да се включиш в сферата на образованието, може би и да смениш кариерната си посока.
Заповядай на нашия уебинар, на който ще си говорим повече за възможностите на професията и какво те очаква като начинаещ учител. Ще разбереш повече за това какво представлява програма “Нов път в преподаването” и как ти можеш да допринесеш за едно по-достъпно образование за всяко дете в България чрез нея.
В края на уебинара ще има време да зададеш въпросите си към екипа на “Заедно в час” и да чуеш историята на учител.
Регистрирайте се: http://bit.ly/3s2W4Qs

StudyinKorea

Конкурс за стипендии от правителството на Република Кореа

Посолството на Република Корея обявява конкурс за 8 стипендии, отпуснати от правителството на Република Корея за пълен курс на обучение на български граждани в корейски университети в образователно-квалификационната степен „магистър” или „доктор“.

Начин на кандидатстване: кандидатите трябва да изпратят по пощата или да донесат лично в посолството всички документи и формуляри (попълнени на английски език) до 17:30ч. (българско време) на 19-ти март 2021г. Ако документите са пратени по пощата, трябва да бъдат получени в рамките на определения срок.

Нови проекти от ABS/Be Creative, Be Active!

Активно Българско Общество представя най-новите си дългосрочни и краткосрочни проекти, финансирани по програмата Еразъм+, за които може да кандидатствате:

1 участник от България за дългосрочен доброволчески проект в Португалия

Профил на участника: 18-30г.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 22.02.2021г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места
1 Инженер,контролно-измервателни прибори и автоматика Висше образование
1 Касиер, касови плащания Висше образование
1 Логопед Висше образование, логопедия
1 Учител по теоретично обучение /проф. подготовка по ИТ и информатика Висше образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 място
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, математика
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 19 места

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 15.02.2021г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места
1 Инженер,контролно-измервателни прибори и автоматика Висше образование
1 Касиер,касови плащания Висше образование
1 Логопед Висше образование
1 Експерт,здравословни и безопасни условия на труд Висше образование, 3 год. Опит


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 място
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, математика


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 20 места

Страница 1 от 100