nadpissivt

НАЙ-РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ И НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИТЕ ВЪПРОСИ ПО ВРЕМЕ НА ИНТЕРВЮ:
Въпроси за опознаване личността на кандидата
Разкажете накратко за себе си.
Работодателят е прочел във вашето CV за вашия образователен и професионален опит, но тук е моментът, с няколко изречения, отново да покажете, че образованието и опитът ви правят подходящи за работата, за която кандидатствате като ги обвържете с бъдещите си цели.
Как сте избрали образованието си?
Трябва да бъдете убедителни, когато разказвате, че изборът е личен и не е повлиян от приятели, роднини или наследствена професия (традиция).
Защо се интересувате от позицията?
Трябва мотивирано да заявите желанието си за заемане на дадената позиция. Акцентът тук е демонстрация на ценности, личен опит, готовност и желание за повишаване на квалификацията и самообучение.
Работили ли сте в екип? Разкажете за този свой опит.
Ако имате такъв опит, придобит при друг работодател или участия в проекти или доброволчески организации от Университета, споделете.
Какви са вашите силни и слаби страни?
Акцентирайте на тези качества, компетенции и умения, които са пряко свързани с длъжността, за която кандидатствате. Пряко или косвено съпоставяйте постиженията си с позицията.
Изпадали ли сте в конфликтни ситуации и как сте се справяли?
 Въпросът цели да установи умението Ви за общуване, аргументация и мироглед.
Какво Ви мотивира в работата?
 Говорете за резултатите, които сте постигали, говорете в цифри и проценти за по-голяма достоверност.
Какво правите в свободното си време?
 Нещата, които правите в свободното си време, говорят изключително много за вашия характер и за емоционалните ви черти.

Въпроси, свързани с фирматаСъберете колкото може повече информация за компанията, в която искате да кандидаствате за работа – история, настояще, бъдеще, корпоративна политика, кариерно развитие, производство.
Какво смятате,че можете да работите при нас? Какво знаете за нашата компания?
Колкото повече разказвате, толкова повече се доближавате до бленувания резултат. Така демонстрирате желание наистина да станете част от нея.
Какво знаете за нашите продукти и услуги?
Най- впечатляващи са кандидатите, чиито цели се идентифицират с тези на работодателя. За целта е необходимо да се подготвите и прочете доста за фирмата, за да посочите тези цели.
Какви индивидуални качества ще използвате, ако започнете работа при нас?
Време е за самореклама. Това е моментът, в който трябва да блеснете, но елегантно. За да станете част от екипа, разкажете с факти за вашите успехи при предишен работодател, по проект, като доброволец или за конкретни умения, които ще са от полза за фирмата.
Какво заплащане очаквате?
Не може да поискате заплата, каквато никой във фирмата не получава, дори да сте най-големият специалист и капацитет в областта си. Така че, отново ще демонстрирате доколко сте запознат с фирмената политика. Не давайте точен отговор, а се измъкнете с въпрос по отношение на възможностите на фирмата или възнаграждение на други позиции от този ранг. Може да отговорите, използвайки невербално поведение (усмивка- подкупваща, стеснителна, сърдеча, непринудена).
Работили ли сте върху проекти и какъв е бил резултатът от участието Ви в тях?
От CV интервюиращият разполага с нужната информация, но е важно е да разкажете за този, в който вашите отговорности са по-големи и има общо с длъжността, за която кандидатствате.
Колко време смятате, че можете да работите за нашата компания?
Има компании, които провеждат обучения с новоназначените. Никой няма да инвестира време и средства в „птичка , прелитаща от дърво на дърво и търсеща временно гнездо“. Демонстрирайте постоянство, докажете, че сте човек, който довежда работата докрай, държи на крайния резултат. (засвидетелствайте)
Къде виждате себе си след 5-10 години?
Покажете, че сте целеустремен/а и длъжността , за която кандидатствате, се вписва във вашите цели. Посочете точните стъпки, които ще следвате във вашето професионално развитие. Разкажете за плановете и мечтите си.
Имате ли въпроси към интервюиращия?
Използвайте възможността да задавате въпроси, без да изземате функциите на интервюиращия. Това е необходимо, за да си изясните какво точно се очаква да работите. В противен случай, може да има разминаване в очакванията и отправеното предложение. Примерни въпроси:
Как ще работим по отношение на ежедневната работа?
С каква отговорност разполагам?
С какви проблеми ще се сблъскваме?
Предвиждате ли промени във фирмата и как ще процедираме?


 

ЧЕСТО СРЕЩАНИ ГРЕШКИ ПО ВРЕМЕ НА ИНТЕРВЮ
  Проучване на Harris Interactive по поръчка на CareerBuilder установи, че още в първите 5 минути близо половината (49%) от мениджърите разбират дали кандидатът е подходящ.
  Проучването разкрива най-често срещаните грешки, които кандидатите допускат по време на интервю за работа според мениджърите човешки ресурси:
1. Липса на заинтересованост – 55%
2. Неподходящо облекло - 53%
3. Арогантно поведение – 53%
4. Негативни коментари за настоящия или бивши работодатели - 50%
5. Използват телефона си – 49%
6. Не знаят нищо за компанията или позицията – 39%
7. Не дават примери – 33%
8. Не задават добри въпроси – 32%
9. Споделят твърде много лична информация – 20%
10. Задават лични въпроси на интервюиращия – 17%.


А това са най-често допусканите грешки що се касае до език на тялото:
1. Не гледат в очите – 70%
2. Не се усмихват – 44%
3. Заемат лоша поза – 35%
4. Въртят се прекалено много на мястото си – 35%
5. Играят си с нещо на масата – 29%
6. Ръкуват се слабо/плахо – 27%
7. Кръстосват ръце – 24%
8. Играят си с косата или непрекъснато докосват лицето си – 24%
9. Жестикулират прекалено много – 10%
10. Ръкуват се прекалено силно – 5%.


 

КАК ДА СЕ ПОДГОТВИМ ЗА ИНТЕРВЮ?

Както се вижда от често задаваните въпроси и допусканите грешки, без предварителна подготовка пътят към успеха не е гарантиран. За вашата увереност и самочувствие по време на интервю даваме няколко съвета:


ПРЕДИ ИНТЕРВЮ
Подгответе се като научете повече за фирмата/компанията от Интернет, от медиите и специализирани списания, приятели и бизнес съдружници, от служители, работещи във фирмата, от сайта на компанията, от различни източници.
Съберете информация за длъжността, позицията, за която кандидатствате.Разберете всеки важен детайл за позицията, основните задължения и какво се очаква от служителя. Бъдете готови да задавате въпроси: Кой е успял на тази позиция и защо? Кой се е провалил на тази позиция и защо? Пред кого се докладва за тази позиция? Подгответе отговорите си, на въпроси, които очаквате да Ви бъдат зададени. Помнете, че бъдещият работодател ще вземе решението за наемането Ви върху следните ключови фактори: бизнес поведение; представяне и комуникационни умения; опит и умения; образование и сертификати; придобита професионална и техническа квалификация. Бъдете позитивен относно причината да напуснете сегашната си или предишни работи.Ключовата дума, която трябва да запомните е „повече”.Вие искате повече предизвикателства, повече възможности и повечеотговорности . Ако сте били уволнени или съкратени наблегнете на факта колко много сте научили от опита си и как дори Ви е помогнало да станете по-добри в това, което правите. Подгответе въпроси, които искате да зададете ( относно перспективите на компанията, кариерното Ви израстване, позицията, за която кандидатствате, за предвидени обучения и курсове на персонала. Обърнете внимание на външния си вид (облекло, прическа). Бизнес костюм в пастелен цвят е най-добре за първо интервю.Облечете се според модата, но имайте предвид, че дължината на полата или роклята трябва да е до коляното, а блузата да е семпла, но стилна. Препоръчваме Ви да следвате този модел. Бижутата трябва да са малко, ограничете се до часовник и халка. Бъдете точни! Не закъснявайте!


ПО ВРЕМЕ НА ИНТЕРВЮ
  Ръкувайте се ( уверено и топло)!
  Изслушвайте интервюиращия, без да го прекъсвате.
  Гледайте уважително и в очи интервюиращия, поддържайте постоянен зрителен контакт.
  Бъдете сдържани. Отговаряйте изчерпателно, ясно и точно на поставените въпроси.
  Докажете, че образованието и опитът Ви са подходящи за позицията.
  Не си приписвайте качества, умения и компетенции, които не притежавате.
  Не критикувайте колеги и бивши работодатели, ако сменяте работата.
  Дръжте се естетвено, без превзетост.
  Задайте въпросите, които сте подготвили.


СЛЕД ИНТЕРВЮ
  Благодарете на интервюиращия/ите!
  Ръкувайте се на излизане!
  Изпратете писмено благодарствено писмо за отделено време. Така ще направите добро впечатление.


 

ТЕЛЕФОННО ИНТЕРВЮ

Телефонните интервюта често са първата стъпка в процеса на интервюиране. Ето няколко съвета, които да Ви помогнат да успеете. Отнесете се към телефонното интервю, така както бихте се отнесли към събеседването лице в лице. Само, защото то ще бъде проведено потелефона не означава, че трябва да го приемате несериозно. Ако е възможно, уговорете точен час. Това ще Ви позволи да сте напълно подготвен за провеждането на ефективно интервю. Водете си бележки по време на разговора.                                                                                                                       Предпазете се от потенциални странични шумове, за да можете да говорите и мислите продуктивно. Ако на телефона си имате функцията „изчакващ разговор”, най-добре е да не прекъсвате вашия разговор, за да приемете обаждането.

Ако връзката е лоша и/ или лошо чувате човека от другата страна предложете да наберете наново. Бъдете напълно подготвени с вашите бележки за: 1) компанията, 2) позицията и 3) самите Вас (автобиография). Ще създадете впечатление на организиран събеседник. Не се отнасяйте с пренебрежение към тази стъпка от процеса на интервюиране. Това е чудесна възможност да се „продадете” и да разберете повече за позицията. И накрая, но не и на последно място, телефонното интервю е подходящо време да уговорите среща лице в лице. Не се страхувайте да питате и уговорите дата за интервю. Дръжте календара под ръка, за да може да предложите дати, които ще са удобни за интервю.