nadpissivt

КАКВО БИ ТРЯБВАЛО ДА СЪДЪРЖА УСПЕШНОТО CV

Смята се, че не друг, а Леонардо Да Винчи е написал първото CV преди повече от 500 години. Но как ли щеше да реагира той, ако можеше да види съвременния му еквивалент?

CV е съкращение от латинския израз Curriculum Vitae, който означава "житейски път". Затова когато се захващаме със стресиращата задача да създадем перфектната автобиография, не бива да забравяме, че тя е преди всичко честно и сбито изложение на нашия образователен и кариерен път до момента, опита, който сме натрупали и уменията, които сме придобили.

Тя е нашата визитна картичка, нашата персонална реклама. Но както има лоши и добри реклами, така има лоши и добри автобиографии. По какво ще ги познаем? Преди всичко по информацията, която съдържат.

Успешното CV е филтрирано представяне само на онези компетенции и постижения, които са значими за позицията, за която кандидатстваме. Неговата основна цел е да накара един напълно непознат човек да се заинтригува от нашия "житейски път", да отдели няколко часа от натоварения си работен график, за да се запознае с нас на живо, и евентуално да ни даде мечтаната работа. Затова, когато подготвяме CV-то си,трябва да преценим какво да включим в него и какво е по-добре да пропуснем. Ето и няколко насоки, които ще ви помогнат да направите този избор.

Снимка

Прилагането на снимка към автобиографията не е задължително. Как ще постъпите зависи изцяло от вас – ако кандидатствате за позиция, при която външният вид е от особено значение, може би няма да навреди, ако прикачите и ваша снимка. Във всички други случаи обаче това не е необходимо. Ако все пак изберете да изпратите снимка, без плажни и парти кадри, селфита и всякакви други разновидности на смартфон фотографията, които е по-добре да оставите за личния си профил във Facebook.

Лични данни

Тази информация е необходима, за да могат експертите по подбора да установят самоличността ви и да се свържат с вас в случай, че се интересуват от вашата кандидатура.

Професионални цели

Когато кандидатствате по конкретна обява е задължително да отбележете референтния номер или наименованието на позицията/отдела, така както са отбелязани в съобщението на компанията. Това помага на работодателите да филтрират постъпилите CV-та, което е важно в случаите, когато правят подбор едновременно за няколко позиции.

Професионален опит

Това е най-важната част от вашето CV и затова трябва да й обърнете специално внимание. Правилото тук е да бъдете максимално ясни и конкретни, както и да посочите всички позиции, които сте заемали до момента и които са релевантни за длъжността, за която кандидатствате. Всяка изброена длъжност трябва да съдържа следните елементи:

 •         Период
 •         Роля/ Позиция
 •         Компания
 •        Основните задължения и отговорности на съответните позиции опишете в няколко параграфа. Акцентирайте върху най-значимите и отговорни дейности, имащи отношение към позицията, за която кандидатствате.
 •       Постиженията не пропускайте да споменете,както и постигнатите резултати (колкото по-измерими, толкова по-добре), като например оборот, успешно приключени проекти, увеличаване на клиентите и т.н
 •         Стажовете също се броят като професионален опит, така че не бива да се пропускат

Образование

В този раздел трябва да маркирате вашите квалификации в обратен хронологичен ред, т.е. от по-скорошните към по-отдавнашните. Тук влизат и специализации, магистратури Не е нужно да посочвате средното училище, което сте завършили освен ако нямате висше образование. За всяка отделна образователна степен посочвайте датата на завършване, факултета, името на университета, заглавието на дипломната работа и оценка (освен ако не е твърде ниска). Ако сте завършили наскоро и нямате професионален опит зад гърба си, можете да акцентирате върху тези дисциплини, които имат отношение към позицията. Периодите се пишат задължително в години.

Допълнителни обучения

Тук можем да включим семинари, обучения, курсове (например курсове за работа с Microsoft Excel, курсове за "меки" бизнес умения, коучинг обучения, вътрешно фирмени обучения и пр.), които сме посещавали и благодарение на които сме придобили способности, които биха били от полза на бъдещия работодател. Посочете сертификати, ако притежавате такива.

Езикови умения

Езиковите познания отварят много врати, стига да са реалистично описани, а не преувеличени. Английският е задължителен за повечето фирми, но владеенето на втори език се смята за предимство. Ако сте съвсем начинаещи или уменията ви са на училищно ниво, по-добре е да не ги споменавате. Изключение правят редките езици като китайски, японски, унгарски и т.н. Помнете, че винаги е добре да доказвате езиковите си познания чрез сертификати, курсове в чужбина или опит в международни компании.

Компютърни умения

В днешно време уменията за работа с компютър са задължителни и влизат в длъжностните характеристики на повечето професии. Затова в автобиографията е необходимо да посочите нивото, на което владеете най-разпространените програми като Word, Excel, Power Point и т.н. Важно е и да отбележите дали работите свободно с интернет и електронна поща. Все повече HR експерти провеждат интервютата на чужд език или дават практически тестове на кандидатите, за да се уверят, че написаното отговаря на действителността.

Лични характеристики

Ако решите да го включите, опишете в няколко реда вашите качества или особености, които смятате, че могат да бъдат полезни за позицията, за която се борите.

Допълнителна информация

Включете информация, която може да Ви е от полза за доброто представяне. Можете да посочите дали притежавате шофьорска книжка, в случай че се изисква от работодателя. Също така тук е мястото да отбележите дали сте склонни да пътувате по работа, да работите на смени, да сменяте често местоработата и пр.

Препоръки

Можете да посочете имената на ваши бивши работодатели, преподаватели, партньори, но преди това се уверете, че ще получите положителни референции от тях.

Дата и подпис

Уверете се, че CV-то, което изпращате, е актуално. Дори и да не сте правили промени по съдържанието, не забравяйте да актуализирате датата, така че да съвпада с деня на изпращане.

Съставете Вашата автобиография в зависимост от длъжността, за която кандидатствате

Проверявайте систематично автобиографията си всеки път преди да я изпратите, за да сте сигурни, че съответства на дадената длъжност - обърнете особено внимание на Вашите предимства според изискванията на потенциалния работодател. Ако познавате добре фирмата, за която кандидатствате, ще можете по-добре да подредите автобиографията, така че да отговаря на търсения профил.

 


ГРУБИ ГРЕШКИ

 • Груба грешка е да изпращате едно и също CV до различни компании, без да вземете предвид особеностите на работодателя и позицията, за която кандидатствате.
 • Плажни и парти кадри, селфита и всякакви други разновидности на смартфон фотографията е по-добре да оставите за личния си профил във Facebook.
 • Избягвайте прякорите и акронимите в имейла си, защото не стоят сериозно в очите на експертите по подбор.
 • Много кандидати правят грешката да упоменават нерелевантен професионален опит – сервитьор/ка, детегледач/ка и пр. Ако кандидатствате за счетоводител, подобна информация е напълно излишна. Ако обаче по една или друга причина държите да я споменете, можете да я включите в отделна секция, като например "Извънпрофесионална дейност".
 • Не преувеличавайте езиковите си знания, в противен случай може да се окажете неподготвени за срещата „очи в очи“, както и по време на телефонното интервю. Все повече HR експерти провеждат интервютата на чужд език или дават практически тестове на кандидатите, за да се уверят, че написаното в CVотговаря на действителността.

 


 

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

1. Основна цел е да ти спечели покана за интервю.
2. Гледай на CV-то като на средство за продажба – с какво си ценен за работодателя.
3. Избери най-подходящия формат автобиография.
4. При всяко ново кандидатстване съставяй нова автобиография.
5. Побери автобиографията на една страница.
6. Използвай повече глаголи – организирам, разработвам, създавам, контролирам и т. н.
7. Бъди конкретен – цифри, факти, проценти и др.
8. Придай първокласен външен вид на автобиографията.
9. Не пиши безполезни неща!
10. Бъди отворен!


CVMaker

Europass

EnhanCV

PiktochartPiktochart