nadpissivt

МОТИВАЦИОННО ПИСМО – СЪДЪРЖАНИЕ И ФОРМА

Мотивационното писмо е важно допълнение към автобиографията, защото тя е предвидима като форма и съдържание. Писмото дава възможност да представите убедително силните си страни чрез съдържанието, фактите и аргументите, които описвате, а същевременно и чрез начина и формата, по които се представят. За да бъде убедително Вашето писмо, следвайте схемата:

 1. Привличате вниманието на работодателя;
 2. Предизвиквате интерес;
 3. Внушавате желание и мотивация;
 4. Насърчавате ответна реакция ( покана за интервю, назначаване на работа).

Писмото за кандидатстване трябва да добави стойност към Вашата автобиография от гледна точка на съдържателност.

 1. Не повтаряйте вече описаното в автобиографията;
 2. Подходете творчески при представяне на информация за Вашите постижения, мотивация и амбиции;
 3. Представете допълнителна информация, при необходимост, за Ваши контакти, в дадения сектор,проекти и др.

Писмото за кандидатстване следва да представя Вашите най-общи предпочитания и очаквания;

 1. Когато се кандидатства за дадена позиция, е нормално да имате определени очаквания и предпочитания като: проява на творчество, независимост, инициативност, относителна самостоятелност.
 2. Изисквания, по отношение на заплатата, но само в случаите, когато сте професионалист с доказан опит и знания;
 3. Когато кандидатствате по определена обява, следва да посочите, че очаквате да бъдете информиран за резултатите от конкурса;
 4. Когато подавате документи, без да е предварително обявена работна позиция, можете да посочите, че ще се свържете с представител на фирмата, за да се информирате за настоящите и бъдещите нужди на компанията.

Мотивационното писмо съдържа определени реквизити:

Въведение, в което задължително се попълва адресат – получател ( лице за контакт, управител, мениджър), подател ( име и координати за връзка с кандидата) и дата на подаване. Още в тази част трябва да съумеете да привлечете вниманието на работодателя като акцентирате на длъжността , за която кандидатствате (посочете референтен номер на обявата). Откъде знаете за обявената длъжност ( вестник – брой, дата; познати и приятели; от собствено проучване)и т.н. Защо кандидатствате за тази позиция – изразете готовност и желание за работа, демонстрирайте интерес към фирмата, която сте проучили.

Основен текст, който се състои от два параграфа. В първия е най-подходящо да включите повече информация за Вашите умения и качества, а във втория – защо се интересувате от длъжността, компанията, продуктите и услугите, които тя предлага. За улеснение може да следвате следния ред:

Мотивация – обвържете опита, който притежавате, с изискванията за предлаганата длъжност. Ако можете да отговорите на въпроса „Защо работодателят да избере Вас?“, значи добре сте се мотивирали.

Качества и способности – наблегнете на силните си страни, които биха заинтересовали работодателя.Опишете образованието и опита, които ще бъдат полезни в бъдещата ви дейност, като си служите с повече глаголи, използвайте цифри и проценти, за да бъдете убедителни.

Готовност за работа – демонстрирайте желание, дори и да не притежавате необходимия трудов стаж, докажете, че сте достатъчно квалифициран и притежавате богат практически опит.

Вашия принос в работата на фирмата – задължително отбележете как ще подобрите организацията на работното място, с какво ще допринесете за организацията, за екипа. Ако маркирате някои конкретни идеи за развитие на работата, които бихте приложили, ако Ви назначат, то със сигурност сте си спечелили покана за интервю.

Вашите познания за компанията могат да бъдат маркирани като предимства за кандидатстване за дадената позиция.

Ако Вашите цели в кариерата са идентични с тези на работодателя, то мястото Ви е гарантирано.

Заключителен параграф, в който се дава информация за връзка с Вас ( телефон, имейл, адрес). Завършете с благодарност за отделеното време и внимание. Проявете готовност за интервю в удобно за тях време. Добавете „С уважение...“, като изпишете имената си.