nadpissivt

anketa info karta

 Информационна карта за дипломирани студенти

Информационната карта служи за картотекиране на бивши възпитаници на ЮЗУ "Неофит Рилски". Чрез събраните данни от  нея, Кариерен център започва да проследява кариерното развитие на дипломираните студенти. При наличие на подходящи  позиции, обявени от работодатели в Кариерен център, ние предприемаме действия за уведомяване на подходящите студенти, завършили съответната специалност. 

 

 

 

 

 

 


anketa realizaciq

Aнкетна карта за реализация на кадрите на Югозападен университет "Неофит Рилски"


Уважаеми възпитанико на Югозападния университет,

 Колега!

Образователната политика в България, като отношение на държавата към училището, вече се базира на идеята за успешната кариера на неговите кадри в реална производствена среда. В този смисъл постиженията на алумните (бившите възпитаници) определят мястото на училището в националния рейтинг, а това определя и участието му в националния бюджет. Затова, уважаеми колега, си позволяваме да Ви помолим за съдействие чрез участие в настоящата анкета, като данните ще са само за "вътрешно" ползване. Моля последвайте този линк.

 


praktikifaza1

Анкетна карта за удовлетвореността от проведена практика по проект Студентски практики - Фаза 1

Настоящото анкетно изследване цели да проучи Вашето мнение и оценка относно проведеното практическо обучение в изпълнение на проект „Студентски практики - Фаза 1“.

Колеги, ако сте участвали в проект "Студентски практики" - фаза 1 и не сте попълнили тази анкета, молим ви да го направете. Вашето мнение е от изключително значение за нас. То може да помогне за подобряване на провежданата политика, насочена към популяризиране на проекта; осъществяване на по-добър контрол при проследяване на практиката на студента и продължаване на партньорските взаимоотношения с добросъвестните работодатели и ментори. Моля последвайте този линк.


      

anketna karta rabotodateliАНКЕТНА КАРТА ЗА РАБОТОДАТЕЛИ                

Уважаема Госпожо / Уважаеми Господине,
Университетският център за кариерно развитие прави проучване във връзка с професионалната реализация на кадри на Югозападния университет "Неофит Рилски". По този повод се обръщаме към Вас с молба, да попълните тази анкетна карта.
Моля, изразете Вашето отношение към кариерното развитие на кадрите на Югозападен университет, като отговорите на въпросите. Моля последвайте този линк
Благодарим Ви!

 

 

 

 


ak doktorАнкетна карта за реализация на получилите ОНС "Доктор"

Настоящата анкетна карта цели проучване мнението на получилите ОНС "Доктор" относно докторантското обучение в Югозападния университет "Неофит Рилски".