nadpissivt

ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

с подкрепата на ФОНДАЦИЯ „ХАНС ЗАЙДЕЛ“ организира петнадесетото издание от серията обучителни студентски семинари Paving Youth’s Way на тема:

Going International: възможности за навлизане на международните пазари

Хотелски комплекс „Жеравна“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 2, Банкя

Какви са възможностите пред българските фирми за навлизане на международните пазари? Как може да се подобри конкурентоспособността на фирмено и национално ниво? Каква е ролята на предприемачеството за експортното ориентиране на българската икономика? Това са само част от темите, които ще бъдат дискутирани в рамките на лекции и интерактивни сесии с експерти и представители на бизнеса и ресорните държавни институции по време на петнадесетото издание от серията обучителни студентски семинари на Институт за икономическа политика - Paving Youth’s Way.

Семинарът е предназначен за български граждани, които са редовно записани във висши учебни заведения на територията на страната или чужбина и отговарят на едно от следните условия:

  • да са студенти във втори, трети или четвърти курс на бакалавърска степен;
  • да се обучават в магистърска степен;
  • да са младежи до 27 години, дипломирани през последните шест месеца.

Благодарение на любезната подкрепа от страна на фондация „Ханс Зайдел“, организаторите покриват следните разходи на участниците:

  • Настаняване в двойна стая (с друг участник);
  • Пълен храноден;
  • Обучителни материали

Избраните участници следва сами да организират транспорта си до и от Банкя.

Повече информация за семинара можете да намерите в предварителната програма.

За участие: Моля, попълнете формуляра за кандидатстване до 24:00 часа на 13 февруари 2017 г. Резултатите от селекцията ще бъдат изпратени по ел. поща до 15 февруари 2017 г. За подробности: www.epi-bg.org.

Участниците ще получат сертификат при успешно завършване на обучителния семинар.