nadpissivt

ПРОЕКТИ

2013 г. - 2015 г. Проект „Студентски практики“

Кръгла маса с участие на студенти,ментори и академични наставници;
Анкетна карта за проучване удовлетвореността на студентите от участие в Проекта;
Анкетна карта за работодатели;
Филм “Успешни кариери – 3”.


 

2011 г. Проект „Кариерното развитие на кадрите на Югозападен университет „Неофит Рилски”
Отпечатан научен сборник “Университет-Кариера-Университет”
Филм “Успешни кариери – 2”.


 

2009 г. Проект „Фактори за успешните кариери на студентите от Югозападен университет „Неофит Рилски”
Филм “Успешни кариери – 1”.


 

2008 г. Проект „Професионалният интерес на студентите-отправна точка на тяхното кариерно развитие”
Отпечатан научен сборник.