nadpissivt

Информация за работна оферта Консултант поддържане и внедряване на HR софтуер Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Разработка/поддръжка на софтуер
Работно време Пълно работно време
Публикувано 01/31/2023
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит 3 години
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 01/31/2023
Край на публикуване 02/17/2023
Място
Кратко представяне

ТехноЛогика ЕАД е утвърдена българска софтуерна компания. Нашият бизнес е да бъдем технологичен партньор на уважавани компании и организации, като им помагаме да усвоят и/или да се възползват от нови ИТ в свои разработки и проекти. Работим в екип от над 200 специалисти, които не само постигат заедно повече и по-значими професионални резултати, а и усвояват и споделят знания, вярват в общи ценности и инвестират време и усилия в значими за обществото проекти.
Първият ни продукт, системата за управление на човешки ресурси HeRMeS, създадохме още през 1995 г., като и днес той е лидер на българския корпоративен пазар. Над 580 клиенти от различни сектори му се доверяват, за да подбират, развиват и запазват своя човешки капитал.

Екипът ни се разширява и търсим своя нов консултант за поддържане и внедряване на HeRMeS

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:

 • Работите като част от екип по поддръжка на софтуер за управление на човешки ресурси HeRMeS;
 • Консултирате клиентите на компанията във връзка с използването на софтуера;
 • Анализирате и документирате нови бизнес изисквания на клиента;
 • Настройвате софтуера, според съгласуван обхват на внедряване;
 • Изготвяте тестови сценарии, тествате функционалности на системата и отстранявате възникнали грешки;
 • Изготвяте потребителски инструкции за работа;
 • Давате предложения за развитие на софтуера;
 • Участвате в проекти за внедряване на софтуера.

КАКВО ОЧАКВАМЕ:

 • Опит в работата със софтуер за управление на човешки ресурси;
 • Познаване на трудово-правното законодателство;
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office приложения;
 • Много добри комуникативни умения и желание за работа с клиенти;
 • Желание за работа в екип;
 • Аналитично мислене, прецизност, инициативност;
 • Добри организационни умения и способност за правилно планиране и разпределяне на работното време;
 • Отлична езикова грамотност, владеенето на английски език е предимство;
 • Ориентация към постигане на резултати;
 • Желание за придобиване на нови знания и развитие в сферата на системите за УЧР.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Динамична работа в постоянно развиваща се и стабилна компания с ясно изразени и устойчиви фирмена култура и ценности;
 • Позитивен и сплотен екип от професионалисти;
 • Вътрешнофирмени и външни обучения според бизнес нуждите и индивидуалната експертиза;
 • Запознаване с практиките по управление на човешките ресурси на водещи компании;
 • Участие в развитието на водещ софтуер за управление на човешките ресурси на българския корпоративен пазар;
 • Адекватно възнаграждение и социални придобивки;
 • Възможност за работа от разстояние;
 • Стимули при постигнати измерими цели.

Ако считате предлаганата от нас позиция за добра възможност за Вашето професионално развитие, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо най–късно до 17.02.2023г.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност, единствено и само за целите на подбора за съответната позиция. Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.

Ще се свържем само с одобрените за интервю кандидати.

С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте Ваши лични данни и давате съгласието си “ТехноЛогика“ ЕАД да ги обработва за целите на процеса по подбор на служители. Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

 

Предпочитани умения

Месторабота: София

Кандидатствай: