nadpissivt

Информация за работна оферта СЧЕТОВОДИТЕЛ Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Счетоводство, Одит, Финанси
Работно време Пълно работно време
Публикувано 06/01/2023
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит 2 години
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 06/01/2023
Край на публикуване 06/16/2023
Място
Кратко представяне
1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: - Висше образование, което позволява на кандидата да упражнява длъжността „Оперативен счетоводител“; - Отлично владеене на български език - писмено и говоримо; - Владеене на английски език - писмено и говоримо; - Отлично познаване на счетоводното законодателство; - Отлично владеене на следните софтуерни програми: Microsoft Word; Microsoft Excel; Необходимите счетоводни софтуерни програми; - Ползване на основен счетоводен софтуер WorkFlow; - Свободно боравене в интернет пространството и социалните мрежи; - Отлични комуникативни умения; - Отлични организационни умения; - Умения за работа в екип; - Инициативност; - Креативност; - Стратегическо и аналитично мислене; - Активен шофьор; 2. ТРУДОВИ АНГАЖИМЕНТИ: - Длъжността е пряко подчинена на Управителя; - Водене на счетоводни регистри; - Издаване на фактури; - Подготовка на платежни нареждания чрез електронно банкиране; - Контрол на фирмените приходи и разходи; - Изчисляване на данъци, държавни такси и осигурителни вноски; - Междинно и годишно приключване на счетоводните регистри; - Извършване и корекции на счетоводни записвания; - Съставяне на първични и вторични счетоводни документи и оборотна ведомост; - Участие в планирането на финансовата дейност и подготвяне на разчети за финансиране на капиталови разходи; - Участие при разработването на счетоводна политика, съставяне на годишен финансов отчет, извършване на инвентаризации и проверки на материално – отговорни лица; - Осчетоводяване на трудови възнаграждения, при нужда; - Управление на плащанията към подизпълнители, съгласно договорени условия; - Анализиране на различни ситуации при тълкуването на счетоводното законодателството в полза на компанията; - Умение за работа с различни стандарти; - Поощряват се иновативни нововъведения в полза на работата; - Счетоводителят работи в тясно сътрудничество с юристите на компанията при взимане на решения за нестандартни и спорни казуси; 3. ТРУДОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: - Назначаване на постоянен трудов договор. 4. КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА НА СВОИТЕ СЛУЖИТЕЛИ: - Креативна и иновативна творческа атмосфера; - Система за организиране на трудовите ангажименти; - Ежегодни курсове и семинари за повишаване на квалификацията. 5. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: - Автобиография; - Мотивационно писмо; Ако вие сте позитивна, отговорна и креативна личност, ще се радваме да станете част от нашия екип. Компанията разчита на тази длъжност за законосъобразно водене на счетоводните регистри и за приемане на важни икономически и счетоводни политики. Компанията работи с иновативни икономически модели, които ще допринесат за професионалното развитие на служителя на тази длъжност. Окончателното разглеждане на кандидатурите ще се извърши най-късно след изтичане срока на обявата. Одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на интервю с изпит. Предоставените от Вас данни попадат под защитата на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на този подбор
Предпочитани умения
Месторабота: София Кандидатствай: https://www.jobs.bg/job/6895103