nadpissivt

Информация за работна оферта ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Производство(друго)
Работно време Пълно работно време
Публикувано 10/25/2021
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит 2 години
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 10/25/2021
Край на публикуване 11/14/2021
Място
Кратко представяне

Основни задължения
1. Набира и оформя текстове на документи, размножава писмени материали в необходимия брой екземпляри;
2. Съставя и изпраща писма и друга кореспонденция по указание на Управителя;
3. Събира данни и подготвя периодични, специални и текущи справки и отчети и др.;
4. Подготвя и оформя различни официални и вътрешнофирмени документи, разработки, проекти и др.
5. Поддържа база данни за произведената продукция, съвместно с началник цех
6. Съвместно с Организатор, производствено планиране поддържа база данни за доставките на стоки и материали, изготвя пакинг листа и инвойс към клиентите.
7. Получава, сверява за достоверност и предава приетите поръчки на Началник цех и Организатор, производствено планиране.
8. Изпълнява и други конкретно поставени задачи

Основни изисквания
1. Образование – средно техническо или икономическо образование
2. Трудов стаж – над 1 години на подобна позиция
3. Езикови умения – Гръцки и/или английски език - препоръчително
4. Да познава всички изисквания на законодателството по отношение транспорта и търговията с дървен материал и изделията от него - препоръчително
5. Да познава Закона за горите, Закона за водите, Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове, свързани с възложените му професионални задължения - препоръчиелно

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА
Регламентирано работна време
Осигуровки на реално получаваната заплата
Транспорт от/до местоработата
Млад и сплотен колектив

Предпочитани умения

 

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК, ЛЕСКО ООД

Месторабота Благоевград; Постоянна работа; Пълно работно време; Подходяща и за кандидати с малък или без опит

Кандидатствай:

https://www.jobs.bg/job/5965425