nadpissivt

Информация за работна оферта Медицински представител Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Здравеопазване и фармация
Работно време Пълно работно време
Публикувано 10/21/2021
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит По-малък от година
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 10/21/2021
Край на публикуване 11/07/2021
Място
Кратко представяне

Ведра Интернешънъл АД търси да назначи Mедицински представител за регион Благоевград и Кюстендил:

Отговорности:
∙ Посещения на ОПЛ и специалисти в съответния регион с цел представяне на продуктите от портфолиото на компанията;
∙ Организиране на регионални срещи с лекари, изготвяне и изнасяне на презентации;
∙ Участие в регионални и национални форуми – симпозиуми, конференции, обучения;
∙ Проучване и следене динамиката на пазара в съответния регион;
∙ Изготвяне на ежедневни отчети за извършените посещения, както и седмични анализи на пазарната ситуация;

Изисквания:
∙ Висше образование (фармация, медицина, биология, химия или сходни специалности са предимство);
∙ Добри комуникативни и презентационни умения;
∙ Самостоятелност, възможност за лесна адаптация и работа в екип;
∙ Шофьорска книжка и опит поне 1 година;
∙ Възможност за интензивно пътуване в съответния регион;
∙ Компютърна грамотност - MS Office – Word, Excel, Power Point;Intеrnеt;
∙ Опит на позиция Медицински представител;


Компанията предлага:
∙ Работа в млад и амбициозен екип;
∙ Продуктови обучения и обучения, повишаващи квалификацията на служителите;
∙ Служебен автомобил и мобилен телефон;
∙ Възнаграждение – твърдо месечно възнаграждение и допълнително месечно, тримесечно, годишно бонифициране, обвързано с постигнатите резултати;
∙ Дългосрочна заетост;
∙ Възможности за развитие;

Моля, изпращайте Вашите автобиографии и мотивационни писма в срок до 02.12.2021 г. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Конфиденциалността е гарантирана.

Месторабота: регион Благоевград

Уважаеми кандидати, имайте предвид, че предоставянето на лични данни е доброволно. Обработването им, както и тяхното съхраняване в процеса по подбор, ще се осъществява в съответствие със Закона за защита на личните данни

Предпочитани умения

Медицински представител, ВЕДРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД Месторабота Благоевград; Постоянна работа; Пълно работно време; Заплата 1500 BGN (Нето)

Кандидатствай:

https://www.jobs.bg/job/5962309