nadpissivt

Информация за работна оферта Експерт информационна сигурност, Отдел Информационна и кибер сигурност Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Банки/Кредитиране
Работно време Пълно работно време
Публикувано 07/23/2021
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит 3 години
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 07/23/2021
Край на публикуване 08/15/2021
Място
Кратко представяне

Всеки от нас търси най-доброто място за работа. Място, където идеите наистина имат значение.
В УниКредит инвестираме в таланта. Осигуряваме приятелска и подкрепяща работна среда, в която личните ценности са важни и могат да предизвикат промяна. Ценим баланса „работа – личен живот“. Тук всеки колега е личност и получава подкрепа да постига с ентусиазъм целите си, както в работата, така и извън нея. Сега можеш да си част от бъдещето, което да изградим заедно - в една международна група, където разнообразието е ценност. Имаш шанс да реализираш мечтите си, да оставиш следа. Да правиш важните неща.


Основните отговорности за позицията са:

 • Управление на възникнали инциденти в информационната сигурност и свързаните с тях рискове в УниКредит Булбанк и дружества на групата в България;
 • Участие в определяне риска и заплахите, свързани с инциденти в информационната сигурност. Извършва тестове за уязвимости и съответствия с добри практики в областта на информационната сигурност;
 • Разработване на изисквания и контроли за наблюдение на информационната сигурност в УниКредит Булбанк и дружества на групата в България, както и прилежащите им инфраструктури;
 • Участие в разработването и контрола на изискванията за информационна сигурност в ИКТ инфраструктура на УниКредит Булбанк и дружествата на групата в България;
 • Участие в изготвянето на периодични доклади за състоянието на съответствие с правилата за информационна сигурност и най-добрите практики на индустрията;
 • Обучавне на служители на УниКредит Булбанк и дружества на групата в България относно изискванията и правилата за информационна сигурност.


Подходящите кандидати имат:

 • Висше образование – електроника/автоматика/компютърни системи/ математика/ информатика;
 • Професионален опит - не по-малко от 3 год. в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ)
 • Владеене на английски - говоримо и писмено;
 • Умения като администратор в ИКТ Сигурност (операционни системи, мрежови устройства, защитни стени, антивирусна защита, база данни, автоматизация, програмни езици, QA, управление на сигурността ...);
 • Опит в поддръжката и/или одитирането на Информационни системи/Телекомуникации;
 • Познанията в областта на икономиката, проектното управление или бизнес администрацията са предимство;
 • Отлични организационни и комуникативни умения.


Информация за кандидатстване:

 • Месторабота: България, София;
 • Как да кандидатствате: Изпратeте актуална автобиография и мотивационно писмо;

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни. УниКредит Булбанк АД в качеството си на администратор, гарантира пълна защита на личните данни.

Предпочитани умения

Експерт информационна сигурност, Отдел Информационна и кибер сигурност, UniCredit Bulbank AD  Вижте визитка на компанията Месторабота София; Постоянна работа; Пълно работно време

Кандидатствай

https://www.jobs.bg/job/5816231