nadpissivt

Информация за работна оферта ТЕХНИК, КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория ИТ - Адм. дейности и продажби
Работно време Пълно работно време
Публикувано 07/22/2021
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит По-малък от година
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 07/22/2021
Край на публикуване 08/08/2021
Място
Кратко представяне

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
-изграждане, поддържане, тестване и ремонт на компютърни системи и периферни устройства;
-инсталиране, конфигуриране на операционни системи;
-избор на компоненти, модули и средства за изграждане на компютърни системи и мрежи;
-настройване и диагностика на компютърни системи, приложен и системен софтуер и компютърни мрежи;
-поддържане и администриране на мрежови операционни системи;
-посещение на място при клиента за настройка на компютри или поправка на дефектирало оборудване;
-обслужване на принтери, скенери и друго офис оборудване.

ИЗИСКВАНЕ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
- задълбочени познания в областта на информационните технологии;
- детайлни знания за компютърната архитектура, операционните системи, мрежи и софтуер;
- умения в областта на електрониката и електротехниката;
- добри комуникационни умения и подходи при работа с клиенти;
- желание за поддържане на актуални знания и саморазвитие в съответната област;
- образование и опит в сферата на ИТ е предимство;
- шофьорска книжка.

Моля, да кандидатстват само кандидати, които отговарят на изискванията.
Само одобрените по документи ще бъдат извикани на интервю и ТЕСТ за проверка на компетенциите.

Предпочитани умения

ТЕХНИК, КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, ВУДУТЕК ООД Месторабота Благоевград; Постоянна работа; Пълно работно време; Заплата от 1000 до 2000 BGN (Бруто)

Кандидатствай

https://www.jobs.bg/job/5813671