nadpissivt

Информация за работна оферта Инженер, качество Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Инженери
Работно време Пълно работно време
Публикувано 02/05/2018
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит 2 години
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 02/05/2018
Край на публикуване 02/25/2018
Място
Кратко представяне

„АК Електрик“ АД е дъщерно дружество на AQ GROUP AB (Швеция), който е световен производител на компоненти и системи за индустриални клиенти с високи изисквания. Опита и знанията, които придобихме от работата си в AQ GROUP AB, ни даде увереността да проектираме и произвеждаме електрически табла и компоненти, да асемблираме продукти и да предлагаме ефективни ценови решения за взискателни индустриални клиенти. В нашият свят, качество, ефективност и прецизност на доставката, вървят ръка за ръка.
Във връзка с развитието на нашият екип „Управление на качеството“, търсим високо квалифициран „Инженер, качество“.
Отговорностите:
Ще участвате в процеса на управление на системите за качество;
Ще събирате данни за ключовите индикатори за качество и брак в производствения процес, ще съставяте графики и регулярни доклади необходими за анализиране, обсъждане и елиминиране на възникналите девиации, ще предлагате коригиращи действия и ще участвате в тяхното имплементиране;
Ще подготвяте, съгласувате и съхранявате необходимите документи, във връзка с провежданите вътрешно процесни одити;
Ще измервате специфични продукти с високи изисквания с 3D измервателна машина. (Faro Arm)
Ще анализирате критични места в производствения процес. Ще правите предложения за подобрения/оптимизиране на производствени методи и приспособления;

Изискванията:
Висше техническо образование.
Опит като инженер, качество поне 2 години.
Английски език на работно ниво – писмено и говоримо.
Отлични технически познания и практически опит в работата с техническа документация.
Компютърна грамотност: ERP и Microsoft office.
Точност,внимание и отговорност към поставените задачи.
Добри умения за работа в екип.


Предпочитани умения

Нашето предложение:
Предизвикателна работа в приятна и достойна работна среда.
Мотивиращо възнаграждение.
Ваучери за храна.
Участие в професионални и мотивационни обучения.
Възможност за професионално и кариерно развитие.

Ако решите, че Вие сте подходящият кандидат, моля изпратете ни професионалната си автобиография.

Месторабота: Радомир

Кандидатствай: https://www.jobs.bg/job/4140063