nadpissivt

Информация за работна оферта Директор на Правна програма на БХК Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Право, Юридически услуги
Работно време Пълно работно време
Публикувано 01/19/2018
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит 5 години
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 01/19/2018
Край на публикуване 03/15/2018
Място
Кратко представяне

·         Работна сфера:

Право

·         Референтен номер:

BHC-Legal-01-2018

·         Задължения и отговорности:

Български хелзинкски комитет (БХК) организира конкурс за директор на Правната програма на БХК, който/която ще:

·         Организира и ръководи цялостната дейност на Правната програма на БХК; ръководи екип до 7 членове;

·         Осъществява процесуално представителство пред национални и международни съдилища и други органи по правата на човека по дела, свързани със стратегическите приоритети на БХК;

·         Ръководи работата на правния екип по процесуалното представителство с национални и международни юрисдикции;

·         Участва в планирането и осъществяването на застъпнически дейности на БХК;

·         Участва в осъществяването на дейности по изграждане на капацитет и обучителни дейности на БХК;

·         Участва в дейности и проекти на БХК в рамките на своята експертиза;

·         Участва в дейности, свързани със законодателни реформи, свързани с правата на човека. 

·         Минимален стаж на подобна позиция:5-10 год.

·         Изисквания към кандидатите:

·         Адвокат с минимум пет години адвокатски стаж или минимум десет години юридически стаж;

·         Задълбочени познания и опит в сферата на правата на човека;

·         Процесуален опит пред националните съдилища;

·         Познания в сферата на международното право за правата на човека;  

·         Познания и опит във водене на дела пред международни органи;

·         Опит в управление на хора и умения за работа в колектив;

·         Отлично писмено и устно владеене на български и английски език.

·         Градове:София

·         Работно време:Пълен работен ден

 

·         Тип заетост:Постоянна

Предпочитани умения

·         Фирмата предлага:Одобрените за интервю кандидати ще бъдат поканени на събеседване в офиса на организацията до 15 април 2018 г.
Документи за кандидатстване: CV, Мотивационно писмо
Други: Към документите може да приложите и следните препоръчителни документи: релевантни публикации, препоръки.

·         Предпочитан начин за получаване на документите:

Моля, изпращайте своите документи по електронен път на адрес: jobs@bghelsinki.org

·         Крайна дата за приемане на документи:15.03.2018

 

Кандидатствай: https://www.karieri.bg/viewadv/rabota/41984_direktor_na_pravna_programa_na_bhk/