nadpissivt

Информация за работна оферта
Ново!
Оперативен счетоводител и ТРЗ Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Търговия, Продажби - Продавачи и помощен персонал
Работно време Пълно работно време
Публикувано 02/22/2021
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит По-малък от година
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 02/22/2021
Край на публикуване 03/14/2021
Място
Кратко представяне

ЕЛТРОН ООД е лидер в производството, вноса, износа и търговията на осветителни тела, ел. материали и консумативи, ел. апаратура.
Фирмата разполага с производствен и складов комплекс в гр. Благоевград, 4 търговски обекта на територията на България - Благоевград ,София, Пловдив, Варна, и търговска база в Букурещ – Румъния.
Търси да назначи прецизни, акуратни и мотивирани за работа кандидати за следната позиция:
Счетоводител

Изисквания:
• Икономическо образование, за предпочитане специалност „Счетоводство";
• ТРЗ администриране;
• Подаване декларации образец 1 и 6;
• Подаване болнични към НОИ, документи към Бюрото по труда и Агенцията по заетостта по
различните програми;
• Координира действията за отчитане пред Инспекцията по труда;
• Импортиране на продажбите в счетоводен софтуер;
• Осчетоводяване ВОД и свободните продажби;
• Интернет банкиране, по заместване;
• Контрол на всички парични средства и стоките, движещи се между различните складове;
• Следене за салдата на клиенти и доставчици;
• Изготвяне на различни справки към управителя на фирмата;
• Комуникативни способности, умения за съгласувано и самостоятелно разрешаване на
проблеми, за ефективна работа в екип и определяне на приоритети;
• Висока професионална етика, лична почтеност и подреденост в работата;
• Доказано успешен опит и теоретични познания в областта на счетоводството;
• Добри умения в областта на изчисленията, математическо и логическо мислене;
• Компютърна грамотност – операционни системи – DOS, MS Office: Excel, Word;
специализиран счетоводен софтуер;
• Постоянно запознаване с излизащата нормативна база.

Ние предлагаме:
1. Трудов договор;
2. Мотивиращо заплащане;
3. Възможност за кариерно развитие.

За да кандидатствате за обявата, изпратете СV с актуална снимка.

Предпочитани умения

 

Ref.#: ES5
Счетоводител, ЕЛТРОН ООД  Вижте визитка на компанията

Месторабота Благоевград; Постоянна работа; Пълно работно време

Кандидатствай:

https://www.jobs.bg/job/5578921