nadpissivt

Информация за работна оферта
Ново!
Ръководител Отдел Човешки ресурси Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Счетоводство, Одит, Финанси
Работно време Пълно работно време
Публикувано 02/22/2021
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит 5 години
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 02/22/2021
Край на публикуване 03/14/2021
Място
Кратко представяне

Отговорности:

 • Изготвя трудови и граждански договори, допълнителни споразумения,  длъжностни характеристики, вътрешни правила за организация, труд и работна заплата, заповеди за прекратяване на трудово правоотношение. 
 • Оформяне на документи за отпуски /молби и заповеди/.
 • Изготвяне на необходимите документи и регистрирането им в НАП;
 • Изготвяне на ведомости за заплати, изчисляване на осигурителни вноски и ДОД, изготвяне и подаване на декларации по обр.1 и обр.6;
 • Изготвяне и подаване на отчети в НСИ;
 • Изготвя графиците за работа при сменно работно време.
 • Съставя съответните статистически отчети по труда.
 • Участва в подготовката и сключването на колективен трудов договор.
 • Професионална организация и участие в цялостния подбор на кадри –  разработка и оценка на тестове и въпросници при наемане на нови работници и служители в предприятието, провеждане на интервюта.  
 • Разработване и реализиране на програма за повишаване на квалификацията на служителите.
 • Активно участие в разработването на вътрешни актове на компанията, инструкции, заповеди, правилник за вътрешния трудов ред и структура и организация на работната заплата, етичен кодекс и др. 

Изисквания:

 • Висше образование – специалност: Икономика, Финанси, Счетоводство;
 • Релевантен опит – минимум 5 години;
 • Познания и умения за прилагане на Кодекса на труда, Кодекса на социалното осигуряване, Закона за счетоводството, ЗКПО, ЗДДФЛ, както и други нормативни актове, свързани с извършваната дейност;
 • Дългосрочен интерес в областите ТРЗ, Личен Състав;
 • Аналитичност, коректност, отговорно отношение към работата;
 • Компютърни умения: МS Word/Excel;
 • Висока степен на аналитичност и самостоятелност, способност за вземане на решения, инициативност;
 • Отлични комуникационни и организационни умения, изпълнение на поетите ангажименти в срок.
 • Умения за управление на екип. 

Компанията предлага:

 • Конкурентно възнаграждение;
 • Динамична работа, висококвалифициран и мотивиран екип;
 • Възможност за обогатяване на опита;
 • Възможност за дългосрочно професионално развитие;
 • Отлична работна среда;
 • Работно време – от понеделник до петък, от 08:30ч. до 17:30ч.


Ако отговаряте на посочените условия и тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете Вашата актуална автобиография.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати!

Предпочитани умения

 

Ref.#: РлЧР
Ръководител Отдел Човешки ресурси, МЕНПАУЪР БЪЛГАРИЯ ООД  Вижте визитка на компанията

Месторабота Бургас; Постоянна работа; Пълно работно време

Кандидатствай: https://www.jobs.bg/job/5578638