nadpissivt

Информация за работна оферта Инженер поддръжка/ дистанционно отчитане НН за гр. Благоевград Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Производство - Електроника/Електротехника, Машиностроене
Работно време Пълно работно време
Публикувано 06/02/2020
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит 3 години
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 06/02/2020
Край на публикуване 06/21/2020
Място
Кратко представяне

Инженер поддръжка/ дистанционно отчитане НН за гр. Благоевград

Основни отговорности:

  • Осигурява въвеждането, експлоатирането и разширяването на системите за дистанционно отчитане на ниво ниско напрежение;
  • Осигурява и поддържа комуникацията между средствата за измерване и системите за отчитане и управление на ниво ниско напрежение;
  • Създава и поддържа актуални данни в системите за дистанционно отчитане, свързани с устройства, тарифи, места на потребление, привързаност към захранващи мрежи и др.
  • Своевременно изготвя и предава по установения ред, отчети, справки, баланси на електрическа енергия и анализи, свързани със събития и сигнали.

 

Изисквания:

  • Висше техническо образование (електротехническо е предимство);
  • Професионален опит в сферата на енергетиката;
  • Много добра компютърна грамотност – MS Office – MS Excel;
  • Свидетелство за правоуправление на МПС – категория В;
  • Отлични комуникативни и организационни умения;
  • Много добри умения за работа в екип.
Предпочитани умения

Моля, изпращайте автобиография с посочен Реф. № CRIРDО/Bl – 078
Краен срок за подаване на документи: 15.06.2020 г.
Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Информираме Ви, че като администратори на лични данни дружествата на ЧЕЗ в България обработват, използват и съхраняват предоставените от Вас лични данни

 

Ref.#: CRIРDО/Bl –078
Инженер поддръжка/ дистанционно отчитане НН за гр. Благоевград, ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

Месторабота Благоевград; Постоянна работа; Пълно работно време

https://www.jobs.bg/job/5319598