nadpissivt

Информация за работна оферта ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Хотели
Работно време Пълно работно време
Публикувано 06/02/2020
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит 5 години
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 06/02/2020
Край на публикуване 06/21/2020
Място
Кратко представяне

Какво търсим:

• Висше образование, специалност „Счетоводство и контрол” или „Финанси“
• Доказан професионален опит на същата позиция – минимум 5 години
• Професионален опит със счетоводен, складов и хотелски софтуер
• Много добра компютърна грамотност и бърза адаптивност за работа със специализиран софтуер, обслужващ основната дейност
• Отлично познаване на нормативната уредба – данъчно, осигурително, счетоводно, трудово законодателство и законодателство в областта на туризма
• Отлична експертиза по отношение на национални и международни счетоводни стандарти
• Умения за работа в динамична среда и внимание към детайли
• Проява на самостоятелност и умения за приоритизиране на ангажименти
• Организираност, методичност, аналитично мислене
• Проактивна, иновативна и ориентирана към резултати личност
• Умения за стратегическо планиране и управление на текущите процеси и екипи

Ще се счита за предимство ако:

• Имате познания за специфичните особености и опит в областта на хотелиерството, ресторантьорството, туроператорската и/или казино дейността
• Владеете на много добро ниво английски език
• Имате опит в голяма организация


Какво ще правите:

• Планиране, организиране и мониторинг на всички дейности, свързани със счетоводното обслужване на дружеството
• Прилагане на националните и международни счетоводни стандарти
• Работа с електронно банкиране
• Изготвяне на периодични справки, отчети, извлечения, баланси, оборотни ведомости - с различна периодичност
• Следене за постъпления и извършване на плащания
• Планиране, координиране и мониторинг на политиките и процесите по управление на паричните потоци на дружеството
• Планиране, изготвяне и управление на бюджет на Финансово-счетоводен отдел
• Анализиране на цялостната стопанска дейност и набелязване на мерки за подобряване на финансовите резултати
• Управление на процесите, свързани с ефективен контрол на материалните запаси и собствеността на дружеството
• Анализиране и управление на финансовите операции, тенденции, икономическа активност, финансови задължения на дружеството
• Комуникация с институции
• Своевременно отразяване и съобразяване на дейността с промените в нормативната база
• Подготовка и подаване към институции на задължителната за предоставяне информация 
• Месечно и годишно счетоводно приключване, изготвяне и подаване на необходимите декларации и отчети към съответните институции
• Координиране на вътрешни проекти и участие в бюджетирането и годишното приключване
• Контролиране процеса на планови и извънредни инвентаризации в организацията
• Организиране, координиране и контрол дейността на екип от специалисти във Финансово-счетоводен отдел

Предпочитани умения

Какво предлагаме:

• Дългосрочен ангажимент и възможност за професионална реализация
• Социален пакет, включващ обучения, разнообразни програми и събития за служителите, възможност за ползване на карти за спорт на преференциални цени


Ако се идентифицирате с нашите изисквания, можете да кандидатствате за позицията - като изпратите актуална автобиография.
Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, според ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

 

Ref.#: АСС
★★★★★ ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ, ГРАНД ХОТЕЛ ПЛОВДИВ ЕООД

Месторабота Пловдив; Постоянна работа; Пълно работно време

https://www.jobs.bg/job/5318895