nadpissivt

Информация за работна оферта Електротехник с опит за фотоволтаични централи в Европа Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Производство(друго)
Работно време Пълно работно време
Публикувано 11/21/2023
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит 2 години
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 11/21/2023
Край на публикуване 12/10/2023
Място
Кратко представяне

Хек Солар ЕООД е една от водещите български компании за инженеринг, доставки и строителство на фотоволтаични централи. За нашите обекти в Европа търсим Опитни Електротехници на фотоволтаични централи.

 

Ръководи и участва в полагане и свързване на кабели, установяване на кабелни трасета, изграждане на заземителни инсталации, свързване на соларни панели, инвертори и трансформаторни станции, извършване на замервания;
* Разчита чертежи, диаграми и спецификации за изграждане на електрически инсталации;
* Изпълнява дейности по график и спазване на нормите по видове дейност;
* Отстранява неизправности и ремонт на електрически системи и оборудване, при необходимост
* Ръководи и организира подготовка и окомплектоване на необходимите за работата материали и инструменти;
* Грижи се за предоставените монтажни панели, инструменти и оборудване;
* Активно комуникира и координира с останалата част от екипа за постигането на общите цели;
* Следи за спазване на изискванията по здраве и безопасност на обекта;
* Изпълнява други съпътстващи дейности, съгласно инструкциите на техническия ръководител на обекта;
* Отговаря пред и предоставя отчетност на техническия ръководител на обекта.

 

Готовност за работа на строежи на соларни паркове в Европа за дълги периоди на командироване от (3) или повече месеца без прекъсване на проектен принцип;
* Задължителен опит като електротехник ;
* Задължителен предишен опит в изграждането на фотоволтаични паркове;
* Задължително умение за четене и интерпретиране на чертежи и схеми;
* Поддържа професионално отношение и дисциплина на строителната площадка;
* Спазване на правилата на работа на обекта и инструкциите на техническия ръководител;
* Стриктно спазване на реда и правилата за поведение в обитаваните квартири;
* Умение за работа в екип за постигане на общи цели;
* Хигиенни навици и порядки, позволяващи нормалното съжителстване с колеги в една квартира.
* Отлично почасово възнаграждение за отработен час, зависещо от показаните умения и принос в работния процес, в диапазона от 15 € на час бруто (основано на норми, качество и безопастност);
* Динамичен режим на работа с много часове при баланс и спазване на правилата за режим на работа и почивка;
* Транспорт до и от държавата/мястото на работа;
* Транспорт от квартирата до обекта и обратно;
* Квартири с добри битови условия и покриване на режийни разходи ;
* Коректно и навременно месечно заплащане и осигуряване върху пълното възнаграждение;
* Въвеждане в работния процес и стандартите за работа на компанията;
* Възможност за професионален растеж и развитие при доказани умения, темп на работа и желание за развитие.

Предпочитани умения

Месторабота: Благоевград

Кандидатствай:   https://bg.jooble.org/desc/-4310380155044842134?ckey=NONE&rgn=2734&pos=28&elckey=8707905623561859090&pageType=8&p=2&sid=2463812926699625356&jobAge=153&relb=100&brelb=100&bscr=16820.912081844956&scr=16820.912081844956&searchTestGroup=1_2_1&iid=-1924924066924962541