nadpissivt

Информация за работна оферта Старши Счетоводител Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Човешки ресурси
Работно време Пълно работно време
Публикувано 11/21/2023
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит 5 години
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 11/21/2023
Край на публикуване 12/10/2023
Място
Кратко представяне

Gi Group е част от Gi Group Italy - една от водещите световни компании, предоставящи услуги за развитие на пазара на труда, оперираща в областта на временното и постоянно наемане на персонал, търсене и подбор, както и разнообразие от допълнителни консултантски дейности в областта на човешките ресурси.

Нашият клиент е водеща  компания в областта на селското стопанство.
Във връзка с разширяване обема на работа, търсим да назначим ангажирана, отговорна и мотивирана личност за позицията  Старши Счетоводител

Основни задължения:

 • Обработва и осчетоводява документи, в резултат на извършени стопански операции, систематизира информацията в счетоводни регистри и счетоводни сметки;
 • Изготвя периодични справки и отчети, съгласно определените срокове и изисквания;
 • Участва в месечното и годишното счетоводно приключване;
 • Участва в процеса по изготвянето на прогнози за дейността и за движението на парични потоци;
 • Следи за спазването на сроковете за плащане и изпълнението на поетите задължения по договорите с контрагенти.

Квалификационни изисквания и опит:

 • Образование - висше икономическо;
 • Добра компютърна грамотност - MS Office; 
 • Работа със счетоводен софтуер и електронно банкиране;
 • Познаване на българското законодателство, Закона за Счетоводството и приложимите Счетоводни стандарти;
 • Опит на подобна позиция 5 години.

Предимства :

 • Опит с работа с Dynamics 365 Business Central;
 • Добро ниво на владеене на английски език.


Личностни качества:

 • Отговорна и лоялна личност;
 • Умение за работа в екип;
 • Добри организационни умения;

Компанията предлага :

 • Постоянен трудов договор;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Отлично възнаграждение. (2000 лв. – 2500 лв. нето);

Ако припознаваш себе си на тази позиция, тогава бихме се радвали да получим твоята кандидатура!
Необходими документи за кандидатстване: 
Автобиография, актуална снимка.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Предпочитани умения

Месторабота: Исперих

Кандидатствай:     https://www.jobs.bg/job/7152539