nadpissivt

Информация за работна оферта Инженер електроника за работа с тестово оборудване Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Производство - Електроника/Електротехника, Машиностроене
Работно време Пълно работно време
Публикувано 09/15/2023
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит По-малък от година
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 09/15/2023
Край на публикуване 09/30/2023
Място
Кратко представяне

оборудване

”4С4 МИТЕРИНГ ” ООД е иновативна компания, която ще разработва и произвежда уреди за измерване на различни видове енергийни носители (електромери, газомери, водомери и др.).

Стартираме производство на електромери в гр. Ботевград и си търсим:

Инженер, който да поддържа и усъвършенства тестово оборудване, като гарантира бърза, устойчива и качествена работа на тест съоръжения- изпитателни стендове и стендове за калибриране и проверка на електромери.

Изискванията ни към Вас са да притежавате:
• Висше техническо образование, специалност Електроника или др. релевантна;
• Познания и опит в областта на електронно оборудване;
• Професионален опит в областта на производството на електроника;
• Предходен опит при работа със силова електроника(силнотокови електрически мрежи) е предимство;

Отговорности на позицията са :
• Да извършвате бърза промяна в тестовите процедури и съоръжения при констатирани несъответствия;
• Изготвяте и поддържате планове за поддръжка и ремонт;
•Участвате при техническото приемане на ново оборудване;
• Съблюдавате за спазването на определените технически изисквания;
•Осигурявате необходимата квалификация и обучение на операторите, в съответствие с изискванията за работа със съответното тест съоръжение;

Ние ще Ви предложим:
• Динамична и интересна работа с мотивиращо възнаграждение, вкл. пакет допълнителни социални придобивки;
• Постоянен трудов договор / на пълен работен ден/;
• Въвеждащо фирмено обучение;
• Възможности за професионално развитие;
• Здравословни и безопасни условия на труд;

Ако това е търсената от Ваc позиция и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете Вашата Автобиография /CV/ и Мотивационно писмо.

 

Предпочитани умения

Месторабота: Ботевград

Кандидатствай:     https://www.jobs.bg/job/7059382