nadpissivt

Информация за работна оферта Специалист доставки Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Производство - Електроника/Електротехника, Машиностроене
Работно време Пълно работно време
Публикувано 09/15/2023
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит 2 години
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 09/15/2023
Край на публикуване 09/30/2023
Място
Кратко представяне

„АК Електрик“ АД е дъщерно дружество на AQ GROUP AB (Швеция), който е световен производител на компоненти и системи за индустриални клиенти с високи изисквания. Опита и знанията, които придобихме от работата си в AQ GROUP AB, ни даде увереността да проектираме и произвеждаме електрически табла и компоненти, да асемблираме продукти и да предлагаме ефективни ценови решения за взискателни индустриални клиенти. В нашият свят, качество, ефективност и прецизност на доставката, вървят ръка за ръка.

Във връзка с развитието на нашият екип по доставките, търсим амбициозен „Специалист доставки“, който да допринася за успеха на нашата компания.

Ключови задължения на длъжността:
1. Събира, анализира и обобщава заявките за материали от производствените звена.
2. Намира и закупува най-добрите материали на най-добрата цена от най-надежните доставчици.
3. Администрира поръчките за материали в ERP.
4. Извършва ежедневен мониторинг на статуса на поръчаните материали и контролира изпълнението на доставките, съгласно договорените срокове и условия.
5. Консолидира заявките за материали така, че да получи максимална отстъпка от доставчиците.
6. Осигурява процесите по доставка така, че материалите да бъдат доставени точно на време.
7. Поддържа база данни в ERP, относно материалите, цените и доставчиците.
8. Проучва и търси нови и алтернативни доставчици на материали.

Изисквания за заемане на длъжността:
1. Висше образование и опит в сферата на доставките поне 2 г.
2. Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо.
3. Отлични умения за устна и писмена комуникация.
4. Висока компютърна грамотност: MS Office, ERP.
5. Много добри умения за планиране.

Условия за работа:
Предизвикателна работа в приятна и достойна работна среда.
Мотивиращо възнаграждение, ваучери за храна, здравно застраховане, поемане на разходи за транспорт.
Участие в професионални и мотивационни обучения.
Възможност за професионално и кариерно развитие.

Очакваме подходящите кандидати да ни изпратят професионалната си автобиография на английски език.

Предпочитани умения

Месторабота: Радомир

Кандидатствай:   https://www.jobs.bg/job/7062696